Sky Fort - бъдещата най-висока сграда в България

36848
Формата е арка - един от символите, които традиционно присъства в нашата архитектура от векове. /обновена/

Sky Fort ще е една от трите сгради в първия етап на мащабния комплекс Sofia Capital City. Архитектурният проект е на българското студио "А и А архитекти", които си партнираха със световноизвестното проектантско бюро Atkins на фаза концептуален проект за Capital Fort - най-високата към момента сграда у нас. За идеята загатна арх. Ангел Захариев още през ноември миналата година.

 

Ще следваме последователността от слоеве, дефинирайки първо външната геометрия и след това чрез съвременните възможности на софтуера и параметричния дизайн ще разграждаме тази форма на отделни елементи и типове, които да могат да бъдат повтаряеми и да бъдат произведени в промишлени условия", каза тогава той.

 

 

 

С реализацията на Capital Fort, в момента най-високата сграда в България (126 м), а и с последвалия пазарен успех на проекта се доказа, че вече е налице както технологичен потенциал, така и пазарни предпоставки за новата вълна от проекти за високи сгради в София", казва арх. Ангел Захариев, основател и управител в „АиА Архитекти" и главен проектант на Sky Fort и Sofia Capital City за сп. „Архитектура", бр. 5, 2016г.  

 

Сградата Sky Fort е ключова част от Sofia Capital City - многофункционалeн комплекс с високи сгради по подобие на известните примери от европейски градове. Локацията е възможно най-добрата за такъв тип проекти, направлението на бул. „Цариградско шосе" е една от основните оси на развитие на града, а местоположението на комплекса е знаково от градоустройствена гледна точка. Това е мястото, където се оформя съвременната „източна порта" на града. Това е лицето на столицата за идващите от Южна България и Азия, както и за кацащите на Летище „София". На тази локация е съвсем логично, от една страна, изграждането на проекти с голямо влияние върху образа на града, а от друга страна, към проекти с голяма височина, които да служат за визуален ориентир и да кореспондират с мащаба на възприятие от градската магистрала, казва арх. Захариев.

 

 

 

Композиционно комплексът е решен с централно парково пространство, около което са разположени сградите. В центъра му е разположена водна площ, а по периферията ще бъдат изградени озеленени хълмове. Съществуващата сграда на Capital Fort ще действа едновременно като лице на комплекса към бул. „Цариградско шосе", както и за защита на парковото пространство от шума на булеварда. 

 

 

Доминантен елемент от комплекса ще бъде най-високата сграда Sky Fort, като нейното местоположение и ориентация са подбрани внимателно с оглед на въздействието върху цялата композиция. Сградата изниква направо от терена с малка по площ партерна част, но за сметка на това с обширно открито околосградно пространство, подпомагащо нейното възприятие. Между Sky Fort  и Capital Fort е проектирано площадно пространство, преливащо на югоизток в парка. На югозапад от парка ще бъде създаден изкуствен хълм, под който ще се изградят част от техническите инсталации, обслужващи сградата и комплекса. Всички открити пространства са проектирани да имат подходящ мащаб спрямо човешкото възприятие на пространството. 

 

 

На изток от парка, като контрапункт на Sky Fort и Capital Fort, се предвижда изграждането на третата сграда от комплекса - East Fort. Тя е съставена от два обема - висок 70 м, ориентиран към другите две сгради, и нисък обем с променлива височина, затварящ визуално комплекса от изток и юг. На следващ етап от развитието на проекта се предвижда разширяване на парка на югозапад и изграждането на две жилищни кули върху общ многофункционален подиум.  

 

 

Визуалният образ на сградите от комплекса е изграден със средствата на общ архитектурен език, използващ: динамични форми, обтекаеми повърхнини, сложни елементи, контрастни зони от стъклени и метални повърхности. Динамиката, сложността на формите и архитектурните детайли са инспирирани от технологичните постижения на съвременната дигитална ера и отражението, което те имат върху архитектурата, изкуството и дизайна. Изследвани са и тенденциите в съвременния продуктов дизайн, като е търсена силна връзка с архитектурния образ с оглед на ясното позициониране на архитектурата във времето.

 

Този образ е в хармония и със заварените проекти Елипс център и Бенчмарк тауър, подпомагайки интегрирането им към общата композиция. Избраните изразни средства отговарят и на характера на скоростния булевард и на скоростта на възприятие на движещите се по него. Създадени са няколко нива на възприятие на архитектурния образ в зависимост от дистанцията на наблюдение: от далечна дистанция (километри) въздействат общият силует и форми, както и контрастните материали по повърхнините на фасадите; от средна дистанция (няколко стотин метра) се открояват отделните архитектурни елементи, оформящи образа; от близка дистанция (под 100 м) се разчитат характеристиките на конкретните материали; и от непосредствена близост се подчертават детайлите и материалите на входните пространства и околосградните пространства. 

 

 

Новата кула Sky Fort има силно изразена монолитна вертикална структура, за разлика от съвкупността от отделни характерни елементи, създаващи образа на първата сграда от комплекса - Capital Fort. Сградата изниква от земята като единно тяло, развиващо се плавно по височина и завършващо с обтекаема аеродинамична форма. Заоблените ъглови зони се траснформират на върха на сградата в свързани помежду си арки. Голямата е „отворена" успоредно на булеварда и по този начин представя отварянето на града към региона и света. 

 

 

Сградата Sky Fort има общо 49 надземни и 3 подземни нива, включващи: висок партерен етаж с входни пространства; 36 офисни етажа; 3 двойни технически етажа; заведение на върха на сградата на две нива; площадка за наблюдение и открита тераса за наблюдение. В средата на сградата е разположено масивно ядро, намаляващо във високите части на сградата. Периферията е максимално освободена от конструктивни елементи, за да се осигури максимална гъвкавост на офисните пространства. 

 

Партерният етаж е максимално отворен и ефирен. Входното пространство е покрито с големи конзолни козирки, а над централното лоби ще има голямо покривно остъкляване, разкриващо впечатляваща гледка към високите части на сградата. 

 

 

 

 

 

 

Върхът на сградата ще бъде достъпен за посетители. Там ще се изгради заведение за консумация и събития, както и открита площадка за наблюдение, разположена под арките, предлагаща неповторима гледка към града, планините и котловината. Предвижда се на площадката да има четири конзолни платформи със стъклен под и стени като предизвикателство към сетивата на посетителите. 

 

 

 

Фасадата на сградата ще бъде специално обектово решение. Ще бъде изградена основно от два типа елементи с различно остъкляване. В ъгловите зони на сградата ще се използва специално обработено стъкло, така че да се осигури видимост отвътре навън, а отвън навътре ще формира бяла повърхност, очертаваща арките. Двата вида елемента ще бъдат разделени от метална ивица, обикаляща арките от вътрешната им страна. 

 

 

 

Предвижда се строителството да започне до месец-два и ще продължи четири години. През 2017 г. ще започне изграждането на парковото пространство, а през 2018 г. - и на сградата East Fort. Идейният проект вече е готов. Сградата се състои от основна офисна част, разположена над търговски площи и подземен паркинг.

 

 

Източник: сп. "Архитектура", "А и А Архитекти" и SkyscraperCity

Ема Димитрова