Догодина ще реконструират площад "Жеравица" в Монтана

1101
За целта Министерския съвет одобри 5,3 милиона лева.

Последните значими промени в центъра на Монтана са направени през 1983 година, заради националното честване на 60-годишнината от Септемврийското въстание и посещението на дипломатическия корпус. Дори тогава проектът не е завършен според първоначалния замисъл. Сега настилката, която пресъздава гигантски чипровски килим, е в окаяно състояние. Тя ще бъде подменена.

 

 

Под площада преминава голям канал, които отвежда водите от извора под римската крепост до река Огоста. При реконструкцията ще бъдат изградени нови подцземни комуникации.

 

Проектът ще бъде разработен за площта от Драматичния театър до градската градина и от площад „Алеко Константинов“ до Младежкия дом. Теренът е приблизително 17 декара. Върху него се намират и най-старите фонтани в града, използвани най-често като негова емблема. Те също ще бъдат основно ремонтирани. Ще бъде изградено ново осветление и променени зелените пространства.

 

Реконструкцията на централния площад е сред основните задачи в този мандат, обявени от кмета още при кандидатирането му.