Искат да обновят още зони и елементи от историческата част на Борисовата градина

1280
Припомняме, че все още се изготвя Подробен устройствен план на парка.

Дирекция "Зелена система" на Столична община е изготвила проектно предложение, с което да кандидатства по европейската Оперативна програма "Региони в растеж" за ремонт и обновяване на историческата част на Борисовата градина - между Орлов мост и бул. "Яворов". Предвиденото обновяване е със стриктно спазване на изискванията за статута на тази част на градината като паметник на градинско-парковото изкуство с национално значение, казват от общината.

 

Предмет на ремонта са 28 хиляди квадратни метра асфалтови алеи (които не са били ремонтирани до момента), сградата на обществената тоалетна между Читалнята на открито и Маймунарника и Алпинеума. Предвижда се възстановяване на скулптурни украси и ключови елементи от парка и нова хидроизолация на следните обекти: чешмата с мече и пингвини, чешмата с маймунката, фигурата на момиче, пластиката на Орфей пред лятната естрада, скулптурната украса „Жерави" на островчето в езерото с патиците, чучурите с форма на лъвски глави зад Братската могила, козлето при детската площадка, Езерото с лилиите.

 

 

Предвижда се и изграждане на алейно осветление, видеонаблюдение, поливна система, ВиК и елементи на парковата среда.

 

 

Предвижда се ремонтните дейности да се извършват поетапно на площ от 300 дка. Ще бъдат възстановени в автентичен вид само съществуващи елементи на парка - без ново застрояване, уточняват от общината.

 

 

Предвижда се проектът за ремонта да е на инженеринг (проектиране, строително-ремонтни дейности и авторски надзор), като изпълнителят ще бъде избран с обществена поръчка. Предложението беше представено вчера пред общинската комисия по екология като доклад на зам.-кмета по екологията Йоана Христова.

 

Арх. Ивайло Петков от ГЕРБ (член на Група Град) изрази надежда, че докладът е само стъпка за кандидатстване за еврофинансиране, а после ще се изготви идеен проект за обновяването на парк Борисова градина. "Не може с проект тип "инженеринг" (без архитект-проектант) да се обновява историческата част на парка, която е паметник на градинско-парковото изкуство", каза арх. Петков. Тъй като все още се изготвя Подробен устройствен план на Борисовата градина, алейната мрежа трябва да се ремонтира съобразно него. Според арх. Петков с този статут сериозна намеса в територията изисква разрешение от Националния институт за недвижимото културно наследство и Министерството на културата. 

 

В случая става въпрос за текущ ремонт на съществуващата алейна мрежа, така че не виждам проблеми, подкрепи доклада главният архитект на София Здравко Здравков. Въпреки това председателят на комисията по екология Лорита Радева от ГЕРБ предложи гласуването на доклада да се отложи за следващото заседание. Тогава вносителят трябва да представи количествено-стойностна сметка на проекта, за да е ясно какво ще се извърши за общо 11.77 милиона лева, като близо 3 милиона ще са общинските средства. Предстои представяне на допълнителна информация в Комисията за етапността на изпълнение, графична част на проектното предложение и други.

 

 

През 2016 г. имаше ремонт в същата централна част на парка. Той беше по проект на ландш. арх. Георги Георгиев-Геш и обхващаше общо 20 дка алеи. Те бяха асфалтирани, а в краищата им бяха поставени паважни ивици. Тогава беше обновена и голямата детска площадка със слончето. Миналата година пък беше обновен Розариумът - засадени бяха 2 000 рози и беше възстановен фонтанът.