Издадено е разрешение за строеж за новия комплекс на мястото на бившия завод "Витоша" в София

42182

Проектът, за който още не е показана архитектурна визия, е за жилища, офиси, търговски обекти, детска градина, подземни паркинги и вътрешен парк, като се предвиждат четири нови сгради с максимална височина 50 метра


Източник: НАГ

ХРОНОЛОГИЯ

Бившият завод „Витоша“ е проектиран в края на 60-те години на миналия век, а строителството е завършено през 1973 г. Съществуващите сгради условно се състоят от две високи тела – „Вълнен“ корпус на 5 етажа на север и „Памучен“ корпус на 6 етажа на юг, обединени от тела на 2 етажа.

Източник: socbg.com, архивна

През август 2022 година изменението на плана за регулация и застрояване за терена е пратено в НАГ от район „Лозенец“ с удостоверение, че няма постъпили възражения срещу инвестиционното предложение за нов комплекс на мястото на бившия текстилен завод на бул. „Черни връх“ 47 и парцела под него. Кметът на района Константин Павлов е поискал транспортен анализ и такъв е представен и приет от ОЕСУТ на 20 февруари 2023 година. Подробният устройствен план е приет от ОЕСУТ (като точка 5) на 19 април м.г. На 25 май главният архитект на Столична община Здравко Здравков одобрява изменението на плана за регулация на имота, като заповедта е без указание за провеждане на обществено обсъждане от страна на район „Лозенец“ и съответно такова не е проведено. А тъй като в проекта не са предвидени намалени отстояния, заповедта не е обявена на съседи през улица.  

Източник: КАИС
 
От регистъра с данни за извършване на процедурите по ОВОС се вижда, че на 14 септември 2023 година РИОСВ София излиза с решение да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционното предложение с наименование „Витоша Aрт" на строителната компания „Артстрой 1 Инвестмънт". Визата за проектиране е издадена на 20 септември същата година. След организиран от инвеститора вътрешен конкурс е избрано проектантско бюро, но представител на маркетинг отдела запази конфиденциалност в тази връзка. Молбата ни беше за визуализации на проекта на идейна фаза. Изменението на плана за регулация и застрояване е изготвено от инж. Златан Златанов и арх. Кристина Бужева.

Източник: НАГ
 
Разрешението за строеж №294/20.11.2023 от главния архитект на Столична община е влязло в сила на 8 декември 2023 година, като за възложители са посочени девет фирми. В новия комплекс в имота с идентификатор 68134.903.5965 се предвиждат 547 апартамента и офиси, търговски обекти, детска градина, подземен паркинг на три нива и парково пространство в средата на имота с отворен достъп. Според документацията в РИОСВ съществуващите два по-високи корпуса на завод "Витоша" ще бъдат запазени, а фасадите им – освежени и допълнени с декоративни елементи. Ниските свързващи сгради ще бъдат премахнати, като на тяхно място, както и на останалата част от имота, се планира да бъдат построени нови секции. Най-общо, проектът в пълния му обхват предвижда три нови сгради по протежението на булеварда и една в източната част.

Източник: Google maps

ПРОЕКТЪТ СПОРЕД ДОКУМЕНТАЦИЯТА В РИОСВ

Според подадените документи фасадната концепция е разработена от ML-Studio и Studio OPEN – London. Тя е вдъхновена от бившия завод за текстилни изделия, като към момента на територията му има много наематели и все още действащи шивашки цехове. Наименованията на отделните сгради в бъдещия комплекс създават връзка с конкретни наименования на сградите от времето на бившия завод.

Снимка: Citybuild.bg. Северна фасада от бившия завод.

Според първоначалната информация едната сграда не е предмет на разработката в момента. Принципно новата Сграда 1, наречена WOOL (въ̀лна), е предвидена за офисна с търговски площи на ниво партер – на мястото на магазин Lidl до едната съществуваща висока сграда – т.нар. Вълнен корпус, който ще продължи да функционира като офис сграда, като на следващ етап фасадата ще бъде освежена, а на първо ниво ще бъдат обособени търговски обекти с лице към новия парк.

Снимка: Citybuild.bg. Северното високо тяло на бившия завод.

Сграда 2, наречена COTTON (памук), е предвидена на юг и също е с лице към булеварда. Тя ще е със смесена, но с предимно жилищна функция. На първите две нива са предвидени ресторант с тераса и бар, на третия етаж е предвиден офис, а на следващите нива ще са разположени жилища. „Памучният“ корпус ще продължи да функционира като офис сграда, като също се предвижда фасадата да бъде освежена, а на първото ниво да бъдат обособени търговски обекти и заведения за хранене с лице към новия парк.

Снимка: Citybuild.bg. Южното високо тяло на бившия завод.

Сграда 3, наречена NEEDLE (игла), ще е разположена с лице към бул. „Черни връх“ и ул. „Проф. Кръстьо Мирски“ - в западната част на имота по протежението на локалния паркинг на булеварда. Тя също ще е със смесена, но предимно жилищна функция. На първото ниво ще са разположени търговски обекти, на второ ниво са предвидени офиси, а на трето - малка клубна къща с покривна градина и достъп през входа на офисите. На това ниво сградата ще е свързана с „Памучния“ корпус чрез полупокрита покривна градина, а на следващите 14 нива са разположени само жилища.

Снимка: Citybuild.bg. Паркингът пред бившия завод.

Сграда 4, наречена THREAD (нишка), ще е разположена в източната част на имота и е предвидена за жилища и търговски обекти. Тя ще допълва съществуващото вече застрояване, образувайки вътрешния двор на комплекса. На нивото на площада ще са разположени търговски обекти, а над тях е предвиден парк само за живущите в комплекса. На следващите 14 нива ще са разположени жилища. В най-южната секция е предвидена детска градина на две нива, а при контакта на сградата със съществуващите два бивши производствени корпуса са предвидени портали, даващи свободен достъп на граждани от север и от юг към вътрешното площадно пространство.

Снимка: Citybuild.bg. Изглед към мястото, където ще бъде изградена Сграда 4.

Зоната на бъдещия парк е занемарена от години. Новият проект предвижда места за отдих, детска площадка, водни площи, зона за експозиция на произведения на изкуството и други. Зоните около външната част на сградите също ще бъде озеленена, предвиден е жив плет по границите на имота, а тротоарите в него ще бъдат изпълнени на тревна фуга с по-плътни участъци по средата и по-озеленени по контура.

Снимка: Citybuild.bg. Изглед към мястото, където ще бъде паркът със свободен достъп.

Предвижда се изграждане на геотермална инсталация за сградите за отопление и охлаждане с цел намаляване на разходите, използвайки топлинна енергия от почвата.

Снимка: Citybuild.bg. Част ат терена откъм улица „Проф. Кръстьо Мирски“.

Не е ясно дали вече са задействани процедурите по избор на изпълнител за строително-монтажните работи по комплекса, като намеренията на инвеститора са да изпълни обекта в два етапа: жилищната сграда и след това сградите със смесено предназначение. „Възложителите не са идвали скоро в кабинета ми и не са ми казвали конкретен срок кога ще започват“, коментира за Citybuild.bg в четвъртък миналата седмица кметът на район „Лозенец“ Константин Павлов.

Снимка: Citybuild.bg. Поглед към южното високо тяло бул. „Черни връх“ .

Близо до бившия завод "Витоша" скоро започна изграждането на две други високи сгради - 24-етажната Twin Tower със смесено предназначение и 21-етажният смесен комплекс Uptown Square.

Ема Димитрова

ОЩЕ НОВИНИ

Повече от 20% спад в броя на предлаганите за продажба жилища у нас се отчита от началото на годината

Повече от 20% спад в броя на предлаганите за продажба жилища у нас се отчита от началото на годината

Това се случва на фона на устойчиво и дори растящо търсене и все по-голям брой сделки

Още един блок в ж.к. „Възраждане“ в Бургас ще е с нова графити фасада

Още един блок в ж.к. „Възраждане“ в Бургас ще е с нова графити фасада

Мястото започва да се оформя като артистично пространство

Етапното изпълнение на новия парк "Боряна" в столичния квартал "Иван Вазов" е на ход

Етапното изпълнение на новия парк "Боряна" в столичния квартал "Иван Вазов" е на ход

Обособяват се алеи с настилка, подготвя се площадката за шадраван, ще бъдат добавени улично осветление и паркова мебел

Ще бъдат реконструирани още две детски площадки в столичния район "Лозенец"

Ще бъдат реконструирани още две детски площадки в столичния район "Лозенец"

Те се намират на ъгъла на улиците „Якубица“ и „Бигла“ и между ул. „Плана планина“, ул. „Презвитер Козма“ и бул. „Черни връх“

Изграждат нов учебен корпус на Природо-математическата гимназия в столицата

Изграждат нов учебен корпус на Природо-математическата гимназия в столицата

Новата сграда ще даде възможност на училището да премине към едносменен режим на обучение

Община Бургас даде старт на 45 проекта за 130 милиона лева

Община Бургас даде старт на 45 проекта за 130 милиона лева

Те са одобрени да получат финансиране от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България