КАБ ще изготви задание за преработка на проекта за градска среда в Силистра

2199
Становище за промяна в частта за ландшафтно оформление ще бъде публично оповестено.

В понеделник кметът на Силистра покани на работна среща представители на Камарата на строителите на национално и местно ниво с цел обследване на ландшафтното оформление на проекта "Реконструкция и рехабилитация по ул. "Симеон Велики" и пл. "Албена". Целта е запазването на над 50 съществуващи чинара и преодоляването на напрежението между проектантския екип и гражданските сдружения. 

 

На поканата се отзоваха редица строителни инженери, архитекти, ландшафтни архитекти, общественост и медии. Ръководителят на проектанския екип арх. Олег Николов представи проекта пред председателя на Управителния съвет на Камарата на архитектите в България арх. Борислав Игнатов и арх. Петкана Бакалова - с опит в управлението на проекти.

 

"Благодарение на арх. Петкана Бакалова, арх. Атанаска Айдемирска, колегите от Силистра, екипа на проектанта арх. Олег Николов, кмета на Силистра д-р Юлиан Найденов, Общинския съвет и гражданите, се обединихме около становището, че има техническо решение за запазването на дърветата. КАБ ще изготви задание за преработка на проекта. Това е много добър прецедент и призовавам всички регионални колегии да се обръщат към централата, ако имат нужда от помощ в решаването на проблеми по места", каза арх. Игнатов.

 

 

След тричасовата дискусия стана ясно, че ще бъде изготвено становище, което касае промяната на проекта в частта му за ландшафтно управление. Становищете ще бъде публично оповестено.

 

 

Преди дни експерти от ЛТУ, БАН и УАСГ категорично заявиха, че дърветата в проекта трябва да бъдат запазени и че има напълно приемливи варианти за това.

 

 

Редактор: Ема Димитрова