Коригират коритото на река Врана в Търговище

1140
Корекцията е в района на кв. "Борово око". Изпълнител е „БКС – Търговище“ на база договор с Общината.

Неотложните аварийно възстановителни работи са предприети, за да бъде коритото изправено, уширено и укрепено. Целта е обезопасяване на жилищните сгради наоколо и предотвратяване на наводнения при високи води.

 

 

Корекцията  обхваща 250 м. С едроломен камък и бетон бяха укрепени устоите на желязното мостче, което свърза парк „Борово око" с „Роден кът". Оформено и разширено бе и коритото на реката. Мястото бе затлачено от клони и наноси и се наложи почистване и укрепване на брега. Сега коритото е разширено и изместено от намиращите се наблизо жилищни блокове.

 

На следващ етап предстои почистване на коритото на Врана в разстояние на 1,5 км - от моста на Стария бряст до ул. „Гълъбец". С помощта на фадрома ще бъде премахната цялата растителност, наносите и отпадъците, след което ще бъде извършен частичен ремонт на най-разбитите участъци от бетоновото корито.

 

Срокът за приключване на дейностите е есента на 2016 г. Стойността им е в размер на близо 43 хил. лв. по договора за аварийно възстановителни работи.