Магазия 1 - морски център с перспективи

2985
Проектантът "ОББ Контролинг” дава възможност конструкцията да остане във възможно най-автентичен вид.

Магазия 1 е морски център с изложбени, атракционни и образователни функции, както и с функция на морска гара за каботажно плаване. Тя се намира на пристанище Изток Бургас до Морска гара и трафик кула Бургас. В процеса на изпълнението, Джи Пи Груп се справи със желанието на възложителите сградата да запази вида на старата сграда. Запазени са част от айфелови  ферми от автентичната конструкция, контурът и силуетът на съществуващата сграда, както и голяма част от носещите  елементи на конструкцията - ферми, греди, капители. Добавено е частично второ ниво в обема на североизточния кораб. В югозападния кораб пространствата са през цялата височина на сградата. Оформени са и два покрити двора в контура на постройката.

 

 

 

В сградата на първо ниво е предвидено да има билетен център за корабчетата към остров Св. Анастасия, приемна зона с информационен център - фоайе и емпоре, а към основната транспортна улица откъм североизток - 6 магазина. Предвижда се ресторант на партерно ниво със самостоятелен вход откъм югоизток, както и достъп от главното фоайе на сградата. Неговата зала  е разположена в предната част на сградата, с изглед към морето и пристанището, а обемът й е през цялата височина. Кухнята ще е в задната част с височина до междинното ниво и ще има отделен стопански вход от улицата.

 

 

 

Кафене-барът с капацитет 65 места ще е разположен до приемната зона, с директна връзка от главното фоайе на сградата. То е ориентирано с голямо остъкляване към морето и към покрития двор. Двете бистра ще са  разположени в зоната с двойна етажна височина, разделени една от друга със звукоизолационна стена. Всяко бистро ще разполага със самостоятелен вход за клиенти отвън и собствен санитарен възел. По ос А е изпълнена открита тераса на едно ниво със заведението, където могат да се изкарват маси през топлите месеци. Към откритата зона е приобщен и покритият двор в западния ъгъл на сградата. До главните входове и терасите е предвидена инвалидна рампа.

 

 


На второ ниво са предвидени помещения за сезонна търговия на битови стоки. Основният достъп до тях е през емпорето. Залите разполагат с добро естествено осветяване чрез фасадни отвори и покривни люкове. Предвидени са санитарни възли с вход от емпорето при асансьора и които поемат нуждите на двете зали на етажа.

 

 


За покривите е използван послоен монтаж: от долна страна - трапецовидна ламарина за покрив, твърда минерална вата като топлоизолация и завършваща нископрофилна покривна ламарина. От юг козирката се спуска вертикално по продължение на дългите фасади „завеса" от алуминиева просечена ламарина, прахово боядисана в бяло. От северната страна по продължение на стрехата са монтирани жалузи.

 

 


Контурът на сградата по късите фасади е подчертан с непрекъсната ивица от бял еталбонд, който обрамчва и просечената ламарина по ЮЗ фасада. Основните стени са композитни панели с гладка повърхност от тъмносива ламарина. Фасадите, които гледат към морето, са с остъкляване двоен стъклопакет за всички прозорци и за всички окачени фасади с прекъснат термомост, а троен стъклопакет има само на дограмата на втория етаж, фасада североизток. Цветът на профилите е тъмносив. Оригиналната метална конструкция, както и всички контурни колони, също са боядисани в тъмносив цвят. Цокълът на сградата е от еталбонд, а настилките в екстериора са шлайфан бетон и дървени настилки - тип декинг /при заведенията/. До сградата е изградена и детска площадка.

 

 

Снимки: Арх. Мариана Сърбова и арх. Петя Танъмова 

 

Инвеститор в проекта е Клон териториално поделение Бургас на ДП ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА. 

 

Повече информация - тук.