Обединение „Сърбова и Колев" спечели първо място в конкурса за „Топлоцентралата” до НДК

4919
Резултатите бяха обявени преди минути в Направление „Архитектура и градоустройство”.

На 12 май изтече срокът за получаване на проекти в конкурса за превръщането на бившата топлоцентрала на НДК в център за изкуства и култура. Сградата се намира в Южен парк - II част, зад музея "Земята и хората". След построяването си през 1982 г. топлоцентралата на НДК е била функционираща промишлена сграда. Затова при проектирането и изпълнението на парка през 1984-86 г. тя е оградена с три изкуствени хълма и отделена от парковото пространство. От запад сградата граничи с Перловската река. 

 

 

 

Предадените проекти в конкурса са 61. Проектът на архитектите Мариана Сърбова и Антон Колев спечели първо място.

 

PDF

 

Целта на проекта е пространственото разхерметезиране на отделните сгради, използвайки следните принципи:

 

- ясна геометрична рамка, свързваща новите и старите сградни обеми - с избраната си материалност тя запазва ритъма на фасадите и контурите на обемите;

 

- дифузна среда, обединяваща ролята на зелено и площадно пространство;

 

- връзка с парка;

 

- преливане на пространствата в основните обществено-достъпни зони - комуникация между интериор и екстериор;

 

- подчертаване на характерната носеща конструкция на сградите;

 

- запазване на материалността на сградите (облицовъчни тухли, стъкло, цимент / бетон, графични елементи);

 

- изява на основната ценност в сградите - хетерогеният им характер и пространствата им.

 

 

Запазват се съществуващите сгради 1а, 1b и 2. Сграда 1с се разрушава. Предвижда се нова двуетажна сграда 3 с метална конструкция. Тя е двустранно достъпна с цел проходност на пространствата и играе роля на връзка между сградите 1a и 2, където са всички обществени пространства. Служебната зона е в сграда 1b.

 

PDF

 

 

Предвиждат се следните промени по съществуващите елементи на сградите:

 

- изграждане на частично междинно ниво в сграда 1а (метал) при запазване на покривната й конструкция;

 

- премахване на стените в северната част на сградата;

 

- изграждане на частично междинно ниво (метал) в сграда 1b, като се демонтират покривните 2Т панели и 4 броя от тях се монтират на по-високо ниво на указаната в чертежите нова кота чрез надстрояване на съществуващата стб конструкция и запазване на ограждащите стени като структура;

 

- премахване на вътрешните съществуващи стени;

 

- изграждане на частични междинни нива в сграда 2 (метал или стб.) при запазване на покривната конструкция;

 

- премахване на вътрешните стени и на външните стенни панели в СЗ част, където се предвижда вкопаване на терена до котата на пода.

 

PDF

 

 

ЗП - 970m2

РЗП - 1437m2

Озеленяване - 1958m2

Обща строителна стойност - 3 000 000 лв. 

 

PDF

 

Функционални режими в голямата зала

 

Второто място спечели екип POV: Божидара Вълкова, Борис Тикварски, Мария Гяурова, Цветомира Некова, Поли Гяурова и Майк Фритз - София.

 

 

На трето място е Nomo Studio Architects S.C.P. (Барселона, Испания).

 

 

Носителят на първата награда получи 15 хил. лв., на втората – 10 хил. лв, а третата – 5 хил. лв. Носителят на първа награда ще бъде поканен за договаряне със Столична община за изготвяне на технически и работен проект с общ хонорар в размер на 150 хил. лв.

 

Нивото на конкурса „Топлоцентрала" е изключително високо, каза главният архитект на Столична община арх. Здравко Здравков. Според него конкурсът е предизвикал голям интерес.

 

„Работата привлече огромен брой млади архитекти, които идваха на предварителните обсъждания. Желанието ни е да превърнем тази бивша индустриална сграда от промишлената номенклатура, която като архитектурни качества няма нищо особено, в един знаков център за култура. Затова Столична община възложи разработването на този архитектурен конкурс", каза той.

 

„Трите проекта са отличени заради начина, по който отговарят на заданието и многото изисквания, поставени още с началото на конкурса“, каза арх. Боряна Байчева, представител на възложителя на конкурса „Топлоцентрала" и експерт в „Направление Архитектура и Градоустройство" към Столична община.

 

Арх. Янко Апостолов, който е член на журито, поздрави всички екипи за добре свършената работа. Той поясни, че процесът на журиране е бил организиран много добре и е дал възможност да се селектира най-добрият участник. „Конкурсното начало за обществени проекти в България е важно да бъде демократизирано“, коментира той и посочи, че това е стъпка в правилната посока.

 

Друг член на журито - Оливие Бастен, поздрави организаторите на състезанието. Според него от началото до края на инициативата всичко е било изпипано добре. „Това наричаме един успешен процес“, допълни Бастен. По думите му това е много важно да се отбележи, защото бъдещето на Европа зависи именно от такива процеси. „Искам да отбележа, че всички архитектурни конкурси и процеси са всъщност началото на нещо, те бележат процеси, които тепърва предстоят да се развиват“, допълни Бастен.

 

Всички проекти може да видите на сайта на конкура.