Обявиха конкурса за паметника "1300 години България"

4471
Едноетапният открит конкурс търси концептуална визия - както за пълно или частично реновиране, така и нови идеи, свързани с традициите на мястото или пластични композиции. 

Желаещите да участват в конкурса с архитектурен проект трябва да попълнят образец № 5 „Заявление за участие" (Приложение № 3 към конкурсната програма). Попълненото заявление трябва да се сканира и да се изпрати като приложение на следния електронен адрес: pametnik1300@sofia-agk.com. Файлът-приложение не може да бъде по-голям от 1.5 МВ.

 

Сканираното и попълненото заявление за участие ще бъде възможно да се изпрати на горецитирания електронен адрес до 17:00 ч. на 15.07.2014 г. /вторник/. Изпратилите заявление на адреса ще получат отговор за потвърждение, че са регистрирани с номер в деловодната система. Потвърждението ще бъде изпратено по електронна поща в рамките на следващия работен ден. В случай, че заявилите участие не получат потвърждение по електронната поща в горепосочения срок, могат да се обадят на следните телефонни номера: (+359) 02 9238315 и (+359) 02 9238222. Крайният срок за телефонна справка на посочените телефони относно регистрация по електронна поща е до 17:00 ч. на 16.07.2014 г.

 

Регистрация за участие в конкурса на място: желаещите да участват в конкурса с архитектурен проект трябва да попълнят образец № 5 „Заявление за участие" (Приложение № 3 към конкурсната програма). Попълненото заявление трябва да се входира до 17:00 ч. на 15.07.2014 г. /вторник/ в деловодството на Направление „Архитектура и градоустройство", Дирекция „Административно обслужване", отдел „Деловодство и документално обслужване", намиращо се на адрес София 1000, ул. „Сердика" № 5, партерен етаж. Подалите заявление ще получат генериран стикер с номер в деловодната система като потвърждение за извършена регистрация.

 

 

Подробна информация за конкурса се съдържа в предоставените материали тук.