Одобриха изграждане на нова детска градина в Айтос

1462
Тя ще бъде върху имот публична общинска собственост на мястото на бившата детска болница.

Сградата и старите павилиони до нея ще бъдат премахнати. Паркингът в непосредствена близост ще бъде обновен.

 

 

Проектът на Община Айтос за изграждане на нова иновативна детска градина е одобрен за финансиране по Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, градини и училища за периода 2020-2022 г. Общината получава 3 000 000 лв. за изграждането на изцяло ново детско заведение с 4 целодневни и 1 яслена група. Проектанти са студио "Кабано".

 

 

Площта на УПИ е 4 000 кв.м, а РЗП на сградата е около 1 650 кв.м. Основната цел на проекта е създаване на обеми и вътрешни пространства, провокиращи развитието на различен вид пространствено мислене при децата и избягване на утвърдената унификация при изграждане на подобен вид сгради.

 

 

Застройката се предвижда на два етажа с частичен сутерен. В имота се предвижда осигуряване на 5 отделни детски площадки за всяка група, спортна площадка, площадка за БДП, ботаническа градина, беседка за образование на открито, озеленяване и кътове за отдих.

 

Визуализации от "Кабано" ООД

 

Новата детска градина ще бъде с обширен и добре оборудван зелен двор. Работата по проекта е приключена през есента и се очаква СМР да започнат в началото на 2021 г.

 

 

 

 

Визуализации, публикувани от община Айтос

 

"Изключителната заслуга за спечелването на този важен за гражданите на общината проект е на разширеният състав на екипа, който подготви проектното предложение. Благодаря на всички членове на този екип за извършената огромна по обем подготвителна работа", коментира кметът Васил Едрев.