Одобриха урбанистична концепция за „Зелен коридор на здравето“ в София

1611
Проектът ще се реализира на територията на район „Надежда".

 

Проект „Регенерация и интеграция на непривлекателни градски райони чрез прилагане на социални и екологични решения, базирани на природата" (URBiNAT - URBan-Innovative-NATure) се финансира по Програма „Хоризонт 2020" на ЕС. Освен София, проектният консорциум включва още два водещи града - Порто (Португалия) и Нант (Франция), и градовете последователи Брюксел (Белгия), Хое Тоструп (Дания), Сиена (Италия) и Нова Горица (Словения), както и научни  и  неправителствени  организации  от  Португалия,  Франция,  Италия, Белгия,  Словения,  Дания,  Швеция,  Испания  и Германия.  Координатор  е Центърът  за  социални  изследвания  към  Университет  Коимбра,  Португалия. Университетът  по  архитектура,  строителство  и  геодезия  (УАСГ) и Асоциацията  за  развитие  на  София  участват  като  партньори  на  СО  в проектното изпълнение. С активното участие на гражданското общество всеки град партньор ще предложи за изпълнение проекти, включващи иновативни природосъобразни решения в четири области - енергия, вода, околна среда и биоземеделие.

 

 

За всеки от водещите градове в проекта програмата предвижда средства за реализация на екологични урбанистични решения в избран градски район до 2023г. В София проектът ще се реализира на територията на столичния район „Надежда". Бъдещият зелен коридор ще премине през ж.к. "Лев Толстой", ж.к. "Свобода", ж.к. "Надежда 2" и осъществява връзката между парк "Надежда" и Северен парк. Днес Столичният общински съвет одобри проекта на урбанистична концепция по проекта в район „Надежда".

 

 

Концепцията предвижда четири зони за намеса, посветени на четирите области на проекта:

 

 

Зона „Зелен площад"

 

Разположена е срещу пощата в ж.к. „Надежда" 2. Ще бъде създадено място за срещи и събития, където ще бъде разположена „информационна точка" на проекта, където местните жители ще могат да се запознаят с предстоящите инициативи. 

 

 

 

Зона „Жива вода"

 

Обхваща част от двора на 15 СУ „Адам Мицкевич" и свободното пространство между училището и 115 ЦДГ "Осми март". Предвидени са места за спортни и социални дейности, а един от технологичните елементи на проекта ще бъде откритата класна стая с оранжерия в двора на училището. Тя ще бъде демонстрационен проект, разработен от IAAC (Института за съвременна архитектура в Каталония), Барселона, който е един от международните партньори по проекта. Откритата класна стая ще допринесе за прилагането на съвременни образователни подходи и за обучение в условията на физическо дистанциране, наложени от мерките срещу разпространението на COVID-19, а в оранжерията учениците ще имат възможност да участват в отглеждането и да наблюдават развитието на различни видове растения. 

 

 

 

Зона "Енергия за здраве"

 

В двете зони за намеса, разположени на територията на ж.к. „Свобода", са предвидени спортни и детски площадки, места за игри и изява на майсторски умения за деца и възрастни.

 

 

 

Зона "Съв-място"

 

 

 

При изграждането на Зеления коридор основен акцент ще бъде развитието на зелените площи в обхвата на коридора - предвижда се засаждане на нова растителност и грижа за почвите и тревната покривка. Предвижда се и чрез намиране на допълнително финансиране с проекта да бъдат обновени и междублокови пространства.

 

 

Бюджетът на Столична община по проекта  е  в  размер  на  1  191  930 евро,  като  825  000  евро  са  за  външно възлагане (инфраструктура), 117 144 евро са за организиране на срещи,  разходи  за  консултантски  услуги  и  проектиране  на  природосъобразните градски решения  и  диагностициране  на  територията  за  интервенция, оборудване и работни посещения, 176 400 евро са за екипа по проекта, 73 386 евро са непреките разходи. Финансирането на проекта е 100% грант, предоставен от Европейския съюз.

 

 

За връзка с екипа на проекта и за споделяне на мнения и коментари може да използвате следните възможности: 

 

Фейсбук страницата на УРБиНАТ София

Инстаграм страницата на УРБиНАТ София

 

Разгледайте проекта от 2020г. тук.