Откриха Творческа стая в ГПАЕ „Гео Милев” в Бургас

4593
Автор на концепцията е архитект Галина Милкова, а автори на дизайна - Think Forward (арх. Галина Милкова и дизайнерът Недко Николов).

В петък се състоя официалното откриване на Творческата стая в ГПАЕ „Гео Милев". Тя ще стимулира обогатяването на учебната програма, ще даде свобода на учебния процес, учителите ще бъдат подтикнати към нестандартни методи на преподаване, а учениците - към творческо мислене.

 

 

 

Пространствената организация и функционалното зониране на творческата стая по своя замисъл онагледяват структурата на креативния процес и спомагат за неговата реализация. Отделните зони подтикват учениците към самообучение, изследователска дейност, скоростно генериране и филтриране на идеи, както и осъществяване на тези идеи чрез екипна работа. Проектът е създаден съвместно с директора на бургаската гимназия Милена Андонова.  

 

 

 

 

По време на откриването арх. Галина Милкова сподели: „Творческата стая е експеримент, за който времето и експлоатацията ще покажат доколко е успешен. Архитектурата и дизайнът сами по себе си са в състояние да облагородят и провокират творчески сетивата. Те са здрава основа за разгръщането на един неизследван от учениците начин на свето- и себеусещане. Теорията на де Боно е вече твърде комерсиална, но въпреки това тя предлага задълбочен път към развиване на творческото мислене.

 

Творческата стая може да бъде ценен ресурс, ако на нея се погледне като на катализатор за идейно, сетивно, личностно, духовно израстване - както на ученици, така и на учители. Ако замисълът й се реализира, придобитите творчески навици на ума ще помогнат на едно поколение да открие своя потенциал и изостри сетивата си за стойностните човешки творения. Което е предпоставка за създаване на  нови." 

 

 

 

 

 

На откриването присъстваха Милена Панчева - главен експерт в дирекция "Образование" на Община Бургас, старшият експерт по ОСО Емилия Радева от РИО Бургас, Пепа Ангелова - директор на ОДК Бургас, Костадин Костадинов - член на УН към ГПАЕ, Надежда Радева-Иванова - директор на ГПНЕ "Гьоте", Стойчо Димитров - помощник директор на ГПАНЕ „Гьоте", Think Forward, ХАМАЛОГИКА, ученици, учители и служители на ГПАЕ „Гео Милев".

 

 

По време на събитието Милена Андонова обяви старта на нов проект - „Класна стая на открито", разработен съвместно с Хамалогика. Чрез кампанията „Нашето училище - модерно и красиво" ще се набират средства за финансиране на проекта.