Палеопарк и инфо център с изложбена площ ще изграждат във Вършец

2465
В палеопарка ще бъдат подредени останки от животни и растения, земноводни, птици и съблезъб тигър.

Кметът на Вършец инж. Иван Лазаров подписа в Румъния договор по програмата за Трансгранично сътрудничество със северната ни съседка. Партньор от румънска страна е музей "Олтения” в Крайова. "Това е една наша стара инициатива да покажем експонати от находище на древни животни, открито в нашия район”, каза кметът на града. Проектът се финансира с близо 1 365 000 евро, като водещ партньор е община Вършец. Срокът за изпълнението е 3 години. Очакваната цел е да се увеличат туристите в трансграничния региона Вършец- Крайова.

 

Основните дейности по проекта са реализиране на технически проект «Палеопарк, ограда и информационен център с изложбена площ, гр. Вършец» в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 12961.40.917 в местност „Парк” от кадастралната карта и кадастралните регистри на Вършец от 2008 г.

 

 

Проектът предвижда изграждане на палеонтологичен парк върху площ от 10 дка. В него в специални павилиони ще бъдат направени скулптурни възстановки на животни, живели по същите места преди 2.5 млн. години. Учени са установили останки от 140 древни гръбначни животни, 8 вида влечуги и земноводни, 74 вида птици, 37 вида дребни бозайници и 21 вида едри бозайници. Събрани са 1700 костни останки от птици и 1000 останки от едри бозайници. 15 вида птици, 1 дребен бозайник, 1 полевка са нови за световната наука. С уникалното си богатство на фосилната фауна и флора на­ходището се нарежда на първо място сред всички известни в Европа от късния плиоцен. 

 

 

В информационния център ще бъде представена историята на находището с много информация за откриването и животните. Паркът ще има алейна мрежа, зелени площи и зони, осветление, пейки, детска площадка, чешма, дървета. Ще бъде ограден с ажурна ограда. Вътре ще има възможност и за прожекции.

 

Късноплиоценското находище на фосилна фауна и флора в местността „Дрънката" между Вършец и с. Долно Озирово е открито от местни иманяри. Откривател на първите опализирани вкаменелости е местният худож­ник Мариан Марков от Вършец. След него учител по география с група ученици разкопават и събират, каквото могат, през 1987 г. В БАН обаче съобщават почти след 2 години. През 1990 г. Николай Спасов и Златозар Боев посещават находището и събират десетки и стотици находки.

 

Мястото се намира на 7 км северозападно от града в землището на с. Долно Озирово, макар че е по-близо до с. Черкаски. Разположено е недалеч от река Ботуня, в горната част на варовиков хълм с разпръснати скали и камъни. Склоновете му са частично обрасли с габър, шипка и глог. Районът е карстов и на места под скалистите хълмове наоколо има кухини или малки пещери. Самото находище представлява въртоп с диаметър около 1 м и разкрита дълбочина (1990 г.) около 45 см.

 

 

Според специалсти находището представлява уникален при­роден паметник със световно значение за науката и културата. Припомняме, че подобен палеонтологически парк с музей беше открит през 2013 г. край с. Дорково.