Представят Национална асоциация на домоуправителите

4998
Поради наболелите проблеми с прилагане на ЗУЕС асоциацията стартира пилотен проект с район „Оборище" в София.

На пресконференцията в 10.00 часа на Националната асоциация на домоуправителите в Република България (НАДРБ) Мартин Димитров - председател на УС на НАДРБ и Петър Конов - член на УС на НАДРБ, ще представят основните цели, мисия, екипи, услуги и ползи за членовете на асоциацията.

 

Пенка Арменкова - кмет на Район „Оборище" към Столична община, ще коментира основните параметри на пилотния проект между НАДРБ и район „Оборище", а Георги Славов - юридически консултант на НАДРБ, ще коментира обобщения анализ от проблемни области, създаден въз основа на отправени запитвания от граждани към асоциацията.

 

Към момента асоциацията има над 100 члена, като ежедневно в офиса й се получават повече от 15 запитвания по проблеми, свързани с етажната собственост.

 

Основните дейности на НАДРБ са насочени в следните области:

 

- Провеждане на безплатни юридически консултации на членовете на Асоциацията.

 

- Информиране и техническа помощ при провеждане на общи събрания на етажни собствености. В това число предоставяне на образци от необходима документация за изпълнение функциите на Общото събрание на етажната собственост, съгласно ЗУЕС.

 

- НАДРБ субсидира до 20% от услуги и ремонтни дейности, извършени на етажни собствености, членове на Асоциацията. Тя се явява и гарант при подбора на оферти за изпълнители на проектите. До края на 2010 година НАДРБ има изпълнени 5 проекта.

 

- НАДРБ съветва и предлага решения за своите членове по актуални проблеми, свързани с енергийната ефективност и паспортизацията на сградите.

 

Поради изключително наболелите проблеми, свързани с прилагането на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), НАДРБ, в партньорство с Район „Оборище" към Столична община, стартира пилотен проект. Основна цел на проекта ще бъде реализирането на директни срещи и консултации на гражданите в Район „Оборище" по проблемите, свързани с прилагането на ЗУЕС.

 

На пресконференцията ще бъде обявена статистика на регистрираните сгради в режим на етажна собственост в Район „Оборище" към Столична община и проблемите, които срещат общината и гражданите за изпълнение на сроковете и разпорежданията на ЗУЕС. 

 

НАДРБ откри информационен офис с адрес София, ул. „Жолио Кюри" №13, ет. 2. Всеки гражданин може да заяви желанието си за членство и да се свърже с Асоциацията на горещата телефонна линия - 02/944 13 04. Приемните дни в офиса на Асоциацията са всеки вторник и четвъртък от 13:00 до 17:30 часа.

 

Сайтовете на Асоциацията са www.nadrb.eu и www.etaznasobstvenost.com. В тях гражданите могат да се информират за необходимите документи за ефективно управление на етажната собственост, както и да задават своите въпроси към юридическия екип на НАДРБ.