Превръщат бившия Младежкия дом в Дупница в Градски исторически музей

1311
Сградата е една от малкото в страната, изграждани чрез т.нар. вантова конструкция.

Проектът предвижда привеждане към нормативните изисквания на сградата на бившия Младежки дом. Цялостният ремонт е необходим както за целите на музейното дело в региона чрез експониране на находките от разкопките на Крепостта в м. Кулата, така и с цел и опазване на над 7 000 от експонатите от фонда на Исторически музей - Дупница. 

 

 

Предвижда се да бъдат обособени пет зали за представяне на различните тематични направления на музея, както и Зала за аудиовизуални презентации и кафе-музей. Ще бъде ремонтирана съществуващата ритуална зала и ще се осигури достъпна среда в сградата.

 

 

Фонд за устойчиви градове в ролята му на Фонд за градско развитие за регион Южна България подписа Договор за финансиране на проект: "Преустройство и смяна на предназначение на Младежки дом в Градски исторически музей-гр. Дупница" с община Дупница. Проектът в общ размер на над 2,17 млн. лв. ще бъде финансиран със заемно финансиране от ФУГ и безвъзмездна финансова помощ в размер на 1 470 000 лв. по Оперативна програма "Региони в растеж".