Президентът направи първа копка на София Тех Парк

4498
На церемония в София Тех Парк  се състоя първата копка на четири обекта от проект „Научно-технологичен парк".

Това са обектите „Лаборатории и офиси" и обект „Площадкова инфраструктура и парк", обект  „Бизнес инкубатор" и обект „Експериментариум и посетителски център с пешеходен мост".

Строежът на тези обекти даде старт на изграждането на проект „Научно-технологичен парк", чиято генерална цел е засилване на конкурентоспособността на науката и предприемачеството в България чрез подобряване на обмена на знания между академичните среди и бизнес общността. В резултат от проекта, в рамките на следващите три години трябва да заработи уникална за България научна инфраструктура в помощ на българския бизнес и да бъдат създадени около 40 000 кв. м нови и реновирани сградни площи.

Официално изявление по случая даде президентът Росен Плевнелиев, който още веднъж потвърди мнението, че с изпълнението на проект „Научно-технологичен парк" България ще заеме своето достойно място сред технологичните европейски държави, а пред индустриите от бъдещето ще се разкрият нови възможности в страната. „Трябва да засилим комерсиализацията на интелектуалната собственост и иновационните продукти. Трябва да направим така, че талантът да остане в България и да види перспектива да се развива в България, а не да изтича навън. Това е проектът на София Тех Парк. Вярвам в неговия потенциал в подкрепа на адресиране и решаване на слабости в българската икономика. Научно-технологичният парк със сигурност ще осигури така желаната и отдавна мечтана и чакана обединяваща платформа и идея за сътрудничество между наука, университети и бизнес.  Демонстрирайки персонална съпричастност към този проект, пожелавам попътен вятър на добрите идеи на таланта, на предприемаческата култура в България", сподели в изказването си президентът на Република България.

Проект „Научно-технологичен парк" има амбицията да се превърне в технологичния център в страната. За тази цел „София Тех Парк" АД си партнира с редица заинтересовани страни-партньори, в това число водещи университети, Българската академия на науките, бизнес асоциации, големи международни компании, Софийска община, МОН, МТСП, редица професионални организации.Всички те присъстваха днес, за да поставят символично първите копки на четирите обекта. Стартът на строежа на обекти „Лаборатории и офиси" и „Площадкова инфраструктура и парк" беше даден от президента Росен Плевнелиев, изпълнителният директор на София Тех Парк АД, Елица Панайотова и представители на академичната общност, сред които акад. Стефан Воденичаров, председател на БАН, проф. д-р. инж. Марин Христов, ректор на Техническия университет в София, чл. кор, проф. дин Иван Илчев, ректор на Софийски университет „Св. Климент Охридски", чл. кор. Проф. д-р. Ваньо Митев, ректор на Медицинския университет в София. Именно обект „Лаборатории" се изгражда съвместно с университети и научните среди. Това е мястото, на което 11 лаборатории, сред които такива за ин витро, добиване и синтез на биоактивни съединения за лекарства, биоинформатика, за компютърна сигурност, за облачни технологии и др., се очаква да заработят до септември 2015 г. Първа копка на останалите два обекта - „Бизнес инкубатор" и „Експериментариум" поставиха съответно кметът на Столична община - Йорданка Фандъкова и кметът на Район Младост - Цвета Авджиева.На церемонията присъства и зам. мин. Ана Янева, Ректорът на ВУЗФ доц. д-р Григорий Вазов, представители на Световната банка, Американско посолство, Италианска търговска камара, Световна банка, както и представители на трите екипа от администрацията, които до момента са свързани с реализацията на проекта.Проект „Научно-технологичен парк" се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет.

Снимки: citybuild.bg