Придвижват проекта за обновяване на историческата част на Борисова градина

1262
Предложението беше представено за първи път през януари.

Столичната община ще кандидатства пред ОПРР с проект за възстановителни дейности в историческата част на Борисова градина - между  бул. „Евлоги и Христо Георгиеви", бул. „Цариградско шосе", къпалнята „Мария Луиза" и стадион „Българска армия". Дейностите са съобразени със статута на парка като резерват и се съгласуват с НИНКН.

 

 

Идейният проект на ланд. арх. Росен Гурков включва нова ВиК мрежа и отводнителна система и ремонт на алейната мрежа (40 000 кв. м). Ще бъдат обновени и допълнени осветлението, пейките и видеонаблюдението. Ще бъдат възстановени знакови места като Езерото с лилиите (вкючително фонтанът в него и пространството около него).

 

 

 

Обновяване ще има и на Алпинеума, както и в зоната около Патешкото езеро.

 

 

Проектът предвижда ремонт на тоалетната между читалнята на открито и Маймунарника, както и запазване на растителността, нейната поддръжка и обновяване, както и изграждане на зелен пояс с над 25 000 храста и над 60 дървета, който да изолира парка от бул. „Цариградско шосе".

 

 

На по-късен етап с финансиране от общината е предвидено и възстановяване на художествена украса в автентичен вид по архивни снимки на чешмата с мечката и пингвините, чешмата с маймунката, фигурата на къпещото се момиче, пластиката на Орфей при лятната естрада, скулптурната украса жерави на островчето в езерото с патиците, чучурите с форма на лъвски глави при водната площ на Братската могила и козлето при детската площадка. Засега ще бъдат ремонтирани чешмите в зоната.

 

 

До дни ще бъде подадена документацията на проекта и се очаква догодина да започнат възстановителни и ремонтни дейности. Предстои и обявяването на обществена поръчка за избор на изпълнител за инженеринг. Индикативната стойност на проектното предложение възлиза на 10 330 000 лева,  от които 9 000 000 е безвъзмездната финансова помощ. Възстановяването ще бъде извършвано на етапи, така че максимално да се осигури достъп в парка и да се запази удобството за посетителите по време на строителните дейности.

 

Проектът беше предложен през януари, но по него имаше зебележки заради необходимост от количествено-стойностна сметка на проекта, допълнителна информация за етапността на изпълнение, графична част и други.

 

Припомняме, че през 2016 г. имаше ремонт в същата част на парка. Той беше по проект на ланд. арх. Георги Георгиев-Геш и обхващаше общо 20 декара алеи. Те бяха асфалтирани, а в краищата им бяха поставени паважни ивици. Тогава беше обновена и голямата детска площадка със Слончето. Миналата година пък беше обновен Розариумът - засадени бяха 2 000 рози и беше възстановен фонтанът. Припомняме и че все още се изготвя Подробен устройствен план на Борисовата градина.

 

Ема Димитрова