Промоционални лихви за жилищни кредити

7192
Стартира промоционална кампания за жилищни кредити за млади семейства или при покупка на първо жилище.

Райфайзенбанк предоставя с 1 процентен пункт по-ниска лихва за нововоотпуснатите кредити в евро, като от промоционалните условия могат да се възползват млади семейства, в които поне един от съпрузите е на възраст до 35 години или семейства, които към момента на кандидатстване за жилищен кредит не притежават друг жилищен имот.

 

Годишният лихвен процент по жилищни кредити в евро за млади семейства или при покупка на първо жилище възлиза на 7.25% при срок на изплащане от 15 години, превод на заплатата и ползването на пакет Разплащателна сметка (включващ най-често използваните банкови услуги - разплащания, извършване на комунални плащания и др.). Кредитополучателите, сключили договор за кредит по време на кампанията, продължаваща до края на месец юни 2010 г., няма да дължат такса за предсрочно погасяване със собствени средства след третата година и при погасяване на най-малко 2000 евро.

 

Освен младите семейства или желаещите да закупят първото си жилище, всички други клиенти също могат да се възползват от по-ниски лихви по жилищните кредити. По време на пролетната промоционална кампания до 20 юни 2010 г. Райфайзенбанк намалява с половин процентен пункт лихвения процент за новоотпуснати жилищни кредити в лева и евро, като лихвата възлиза на 7.75% годишно за кредити в евро и 8.95% за кредити в лева при срок на изплащане до 15 години.

           

Жилищните кредити на Райфайзенбанк са с максимален срок до 30 години, съобщават още от банката.