Проведе се първият годишен форум на Института GATE

1108
През следващата година предстои да бъде построена сграда за института.

Първият годишен форум на Институт GATE „Големи данни и изкуствен интелект" (Big Data And Artificial Intelligence Forum) имаше за цел да покаже как големите данни и изкуственият интелект могат да решават проблемите на обществото, да даде възможност за обмяна на идеи с водещи изследователи - партньори на GATE, да представи резултатите и да повиши осведомеността за дейността на института. Постиженията си за изминалата година институтът представи в  четири дискусионни панела: „Големи данни и изкуствен интелект", „Цифрови двойници на града: Постижения и дигитални възможности", „Възможности и перспективи в дигиталното здравеопазване" и „Изследване на дезинформацията и политически отговори на Балканите". Програмата включваше и представяне на европейски центрове за върхови постижения и стартъп компании, работещи в областта на големите данни,  с които институтът има установени партньорства. Над 300 участници - основно от научноизследователски институции и технологични компании, се регистрираха за събитието. 

 

 

В първата част на конференцията директорът на GATE проф. Силвия Илиева представи постиженията на Института за първата му година. Институт GATE е назначил 29 изследователи, които работят по научни изследвания и иновации в приложните области: Градове на бъдещето, Цифрово здравеопазване, Интелигентно правителство и Умна индустрия. Благодарение на тях институтът е публикувал над 10 статии във водещи научни издания. През изминалата година GATE е представил 15 проектни предложения в конкурси за финансиране и е спечелил средства за 5 от тях. GATE е член на Big Data Value Association и на International Data Spaces Association, за които е хъб за България. Основната цел на института е да създаде развиваща се европейска екосистема, която да бъде мост между индустрията и научната общност. Затова партньори на института са технологични компании като SAP Labs - Bulgaria, Bosch, Ontotext и Rila Solutions, които предоставят ресурси в помощ на научните разработки на GATE. Наскоро бе подписано и споразумение за сътрудничество със Столична община като част от Стратегията за  дигитализация на София. Запис от форума може да гледате тук, а повече информация за панелите може да намерите тук.

 

 

През следващата година предстои да бъде построена сграда за института, където ще се развива научната му дейност и ще бъдат разположени иновационните му лаборатории. Те ще бъдат отворени за студенти и партньори за демонстрация, експериментиране и тестване на нови технологии и решения. Проектът на сградата вече е готов, а построяването ѝ е планирано да започне през пролетта на 2021 г.

 

 

Институтът „Големи данни в полза на интелигентно общество" (GATE) работи за интегриране и разширяване на научните постижения и иновации в приоритетни области като големите данни и изкуствения интелект на регионално и европейско ниво. GATE е съвместна инициатива между Софийския университет „Св. Климент Охридски", Chalmers University of Technology, Швеция - европейска институция с богат опит в научните изследвания, образованието и иновациите в областта на големите данни и изкуствения интелект, и Chalmers Industrial Technology, Швеция - лидер в управлението на иновациите, сътрудничеството между университет и индустрия и трансфера на технологии.  Научните изследвания и иновациите в GATE са организирани в четири стратегически приложни области - Градове на бъдещето, Интелигентно правителство, Умна индустрия и Дигитално здравеопазване.