Ще се проведе среща за готовността за кандидатстване на СО по ОПРР 2014-2020

1778
Конференцията ще се състои на 26 март от 9.30 часа в сградата на Столична община - НАГ, ул. "Сердика" 5 - заседателна зала.