Как да разберем дали даден продукт е екологичен?

1473
Преди да станетe поредната жертва на така наречения “greenwashing”*, научете се да анализирате критично екологичните продукти и услуги.

Потребителите вече ежедневно са затрупвани със "зелена" пропаганда. Много компании разчитат хората да купуват по старомодния начин: първо купете, а после мислете. От Energy+International разглеждат някои основни въпроси, които да зададете преди да купите даден продукт.

 

Ето някои от най-често срещаните твърдения, за които трябва да внимавате:

Твърдение  "Нашият продукт е с рециклирано съдържание"

 

Твърдението на производителя може и да е вярно, но какви са останалите материали, които са използвани в него? Ако той съдържа 30% рециклирани материали, но също така съдържа и такива с високо съдържание на летливи органични съединения (ЛОС) или има някакъв друг сериозен недостатък, това не е екологичен продукт. 

Твърдение  "Може да спечелите 14 точки по системата за устойчиво строителство LEED, ако използвате нашия продукт"

 

Някои продукти може да ви помогнат да спечелите точки по системата LEED, но по-често LEED кредити се печелят от използването на добри строителни практики и материали. 

Твърдение: "Ние използваме основно естествени съставки"

 

Оловото е "естествен материал", азбестът е "естествен материал", летливите органични съединения също са "естествени". Схващате ли идеята?

 

Твърдение:  "Екологично чист продукт"

 

Вижте твърдението за "естествените съставки" по-горе. Много компании заявяват това за техните продукти, но имайте предвид, че това понятие няма научно или юридическо значение.

*greenwashing - заблуждаване на потребителите относно практиките на дадена компания, свързани с околната среда и ползите за нея.

 

Повече подробности прочетете тук.


Редактор: Ема Димитрова