В Разград изграждат социални жилища за 48 семейства

847
Жилищата за малцинствени и социално слаби групи ще бъдат в четири сгради в кв. „Орел“.

 

Строежът се извършва в източната част на жк „Орел", на ул. „Ивайло" 11. Сградите ще триетажни, с еднаква застроена площ, които ще бъдат разположени в имота терасирано. Всяка сграда ще разполага с по 12 жилища, като на всеки етаж типовете апартаменти ще са: жилище за двама, жилище за трима, жилище за четирима и жилище за четирима +1. Общо за четирите сгради броят на социалните жилища е 48. Предвидено е в имота да бъдат обособени паркоместа и да бъдат изградени детска площадка и място за отдих.

 

 

Проектът се изпълнява по Оперативна програма „Региони в растеж". Бюджетът е в размер на 2 421 999 лв. (100% безвъзмездна финансова помощ). Продължителността е 30 месеца  - до  април 2021 г.  Строителните дейности се изпълняват от „КМК Билд" ЕООД-Айтос. „Дема" ЕООД-Варна ще упражнява строителния надзор на обекта.