Ново решение за размразяване на спрени строителни проекти

2389
Целта на тази нова услуга, развита от консултантска компания Корект Проект, е финализиране на замразени проекти с ограничени загуби.

Управленско решение за преодоляване на недоверието между ключовите страни в един строителен проект и създаването на възможности за „размразяването" на спрени строителни проекти представи консултантска компания „Корект Проект" на провелата се на 11 май т.г. конференция за инвестиции и пазар на имоти BalREc 2011. Темата се превърна в акцент от програмата на панела за Нови възможности на жилищния пазар, в който се включиха водещи инвеститори, консултанти, представители на банки и фирми за недвижими имоти.

 

„Ние смятаме, че за преодоляването на недоверието и за намаляване на очакваните загуби или привеждане на проектите обратно в статус на изправно изпълнение, е необходима намесата на трета страна като гарант по продължаване и завършване на проекта с фиксирани конкретни условия и отговорности. Така проектът може да бъде реализиран при максимално добри условия за страните," сподели в изложението си инж. Христин Хараланов, управляващ партньор на "Корект Проект".

 

Решението на компанията се формира на база на оценки, свързани с текущото състояние, необходимите ресурси за довършване, актуалната продажна стойност и цената на инвестиционния проект след неговото финализиране. Този анализ позволява на двете ключови страни - инвеститор и кредитор, да преценят целесъобразността на такива инвестиции.

 

Партньорството на „Корект Проект" с водещи фирми в маркетирането и продажбата на недвижими имоти осигурява точната оценка на пазара. При създаване на добра стратегия относно начина на предлагане, цена и възможност за кредитиране се осигурява и бързото реализиране на имотите. В общ план, резултатът от ефективната работа на консултантите по управление на проекти е завършване на проекта, освобождаване на парични средства и привеждане на кредитната сделката в изпълнение. "Корект Проект" вече успешно прилага това решение като добра практика и благодарение на него е успяла да завърши проект и стартира размразяването на няколко сгради", добави Хараланов.

 

По данни на Камарата на строителите общият обем на недовършеното строителство в страната възлиза на близо 20 млрд. лева. Няма точна статистика какъв дял от тях имат замразените жилищни проекти.  Липсата на точна информация на и за пазара на жилищни и не само имоти е една от особеностите му в България, бе изтъкнато още на конференцията BalREc 2011.

 

Две са основните причини, довели до замразяването на инвестиционни проекти. И ако основната причина е икономическата криза, в резултат на която немалко жилищни комплекси и започнати кооперации останаха незавършени, то втората причина е недоброто управление на строителните проекти. Тя обаче може да се окаже с водеща роля в строително-инвестиционния  сектор и когато той излезе от ситуацията на криза, беше отбелязано на конференцията.

 

Експертното управление на проекти води до предотвратяване на проблеми и минимизирането на риска при старта на нови строително-инвестиционни проекти, на което и инвеститори, и финансови институции ще отделят още по-голямо внимание в следкризисния период. „В бъдеще за оценката на риска при даването на кредити компании като „Корект Проект" ще имат важна роля," сподели в панелната дискусия на BalREc Стоян Бозвелийски, директор "Клонова мрежа" в МКБ Юнионбанк.