Сграда на публиката е Културен център "Морско казино" в Бургас

9683
С две награди в конкурса "Сграда на годината" е лидерът в призовете - "Софарма бизнес тауърс".

Десетото издание на Националния конкурс "Сграда на годината" представя последните тенденции и най-добрите реализации в архитектурата и строителството през 2011 година. Над 65 обекта участваха в конкурсните 11 категории. Тази година конкурсът е под знака на опазването на културно-историческото наследство, възстановяването и подобряването на градската среда и инфраструктура и намаляването на последствията върху околната среда. 

 

Официалната церемония се състоя вчера вечерта в „Кемпински Хотел Зографски” в София. Наградените са:

 

Сграда на публиката - Морското казино. То бе върнато към живот през март тази година, след като години наред тънеше в разруха. То бе възстановено в оригиналния си вид и структура от 1938 г. Реконструкцията стана факт благодарение на спечеления от община Бургас проект по оперативна програма "Регионално развитие" на стойност 2.5 млн. лв.

 

инвеститор: Община Бургас

архитект: Фрибул ООД – арх. Юлия Железова, инж. Галина Андонова

изпълнител: Сан Сити ООД

конструктор: инж. Добрин Ефтимов

адрес: Бургас

 

“Казиното” ни срещна с лекотата и изяществото на бетонова структура, изваяна на ръба на морския скат преди 73 години, вградила куража, духа и ценностите на предците ни. Построено през 1938 г, “Морското казино” оформя емблематично пространство от територията на Приморски парк-Бургас. Уникалната постройка, вписана деликатно в стръмния скат, повлияна от европейския модернизъм, е оценена и сградата е декларирана като единична архитектурно-строителна културна ценност с предварителна категория – “ансамблово значение”, през януари 2007 год.

 

Актуалното състояние на конструкцията и необходимостта обществената сграда да отговаря на изискванията на ЗУТ – отнесени към свлачищни райони, наложиха изпълнението на укрепващи, геотехнически мероприятия и съоръжения в обхвата на основите и подземната част на обекта. Реставрацията и адаптацията на сградата са подчинени на максимално опазване структурата, пластичното и обемно въздействие на оригинала.

 

Обновената програма на сградата се вмести в рамките на стария застроен обем. Частичните вътрешни промени са в зоната на четириетажното тяло и са продиктувани от необходимостта за осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания.

 

В съответствие с програмата на Община Бургас и изискаванията на европейската програма за финансиране, проектът адаптира част от сутерена на “Казиното” в многофункционална зала, широко отворена на изток, с възможност за разделяне на две, посредством преградни плъзгащи стени. Двустранно достъпна среда – тераса от изток и “топла връзка” от запад, свързват видео зала /юг/ и зала за презентации /север/. Панорамен асансьор и стълбищна клетка отвеждат нагоре към централно фоайе. Подходящо за камерни изложби, фоайето осигурява церемониален достъп до мултифункционална зала (80 места). Съхранило пропорциите на източните витрини на старото “Казино”, това зално пространство е максимално обвързано и с парковата среда на откритата сцена на “Охлюва”.

 

За екипа е представлявало предизвикателство да възстанови със съвременни материали и техника изяществото на оригиналният детайл – стройни колони, витрините, парапет корнизи и др. Изгорялата дървена дограма не е могла да бъде преизползвана. Приложените алуминиеви витрини с троен термомост са били в съответствие с финансовите параметри на програмата и Възложителя. Леко отклонение има и във височината на парапета на терасите и в детайла, наложени от действащите изисквания за безопасност.

 

Фасада запад не е фигурирала в нито една от откритите архивни снимки на сградата. Затова е предложено отварянето на прозоречните отвори до пода - за по-добра и непосредствена връзка с откритата естрада “Охлюва”.

 

Западното изложение и заплахата от прегряване е подтикнало екипа да предложи защитни решетки на витрините. Фасада север е изпълнен в пропорции, материал и колорит, съответстващи на оригинала. Необходимостта от осветено стълбище е наложило леко изместване на вертикалния прозоречен отвор на запад, като са запазени пропорциите и големината му. Фасадата от юг както в миналото, така и в настоящия проект, претърпява най-много преустройства и пространствени интерпретации. Стъкленото церемониално фоайе е съподчинено и ограничено в зоната на централно разположения в архивната снимка прозоречен отвор.

 

Работата по проекта и архитектурните намеси са осъществени под контрола на НИНКН, където се е разразил истински дебат за реставриране на архитектурата на модернизма. Запазени като колорит и рисунък са монолитните мозайки по използваемите покривни тераси. Бялата вароциментова мазилка тип “псевдорустика” и оригиналната каменна зидария са отстъпили пред съвременни техники.

 

Сградата е първа категория съгласно ЗУТ и е декларирана като единичен архитектурно-строителен паметник на културата с предварителна категория - “ансамблово значение”. 

 

Образователна сграда на 2011 г. - новият корпус на Априловската гимназия 

 

инвеститор: Министерство на образованието, младежта и науката

архитект: арх. Владимир Михов

изпълнител: Консорциум ИЛСТРОЙ – ИНСТА

конструктор: инж. Божидар Лиловски

адрес: ГАБРОВО

 

Национална Априловска гимназия е наследник на първото светско училище в България, основано през 1835 г. и без прекъсване обучава ученици и до днес. Училището е с национален статут и е едно от елитните профилирани средни учебни заведения в страната. То носи името на своя основател - Васил Априлов, който първи въвежда взаимноучителната метода вместо килийното обучение. Сградата на Националната Априловска гимназия е завършена през 1873 година под ръководството на Уста Генчо Кънчев и през 1979 година е обявена за паметник на културата от национално значение.

 

Проектът за разширение на гимназията предвижда поетапно изграждане на два корпуса, разположени на юг от старата сграда. Тяхното реализиране разширява значително базата на училището, осигурявайки съвременни условия за учебен труд при едносменен режим на обучение. Остъклената фасада придава вкус на изисканост и модерност. Замисълът в изграждането на новите архитектурни обеми е изцяло подчинен на композиционните и естетически особености на старата сграда.

 

Новите корпуси следват неотклонно оста, по която са разположени паметникът на Васил Априлов и централното тяло на старото училище. Чрез изграждането на северния корпус от разширението се завършва по логичен начин уникалния културен комплекс и се засилва неговото пространствено въздействие, като се акцентира върху значението на вътрешния двор и гроба на Априлов.

 

В силуетно отношение е следвана същата линия на приемственост – новият корпус е вписан в обем, чиито габарити и геометрия са изведени от тези на старите крила на гимназията. Подравняването на билата и стрехите, както и използването на стилизирани реплики на завършващите корнизи и централните фасадни мотиви са похвати, чрез които е търсена безусловна връзка между новото и старото. В рамките на дефинирания по този начин обем се изявява пространството на съвременен озеленен атриум, чиито дъговидни галерии акцентират за пореден път направлението на главната композиционна ос и нейния завършек - централният обем на старото училище.

 

Особено внимание е обърнато на богатото остъкляване на атриума от север. По този начин се постига пълноценна визуална и смислова връзка с пространството на вътрешния двор, разположената в него едроразмерна растителност, гробът на Априлов и фланкиращите го фасади на старата сграда. За плътните части на новите фасади е използван приглушен, пастелен нюанс на основния цвят на старите обеми, което олекотява присъствието на новия корпус и го отдалечева оптически при поглед през двора от старата сграда.

 

Новият учебен корпус включва 5 етажни нива. Сутеренът е използван за гардеробни и обслужващи помещения, а нивото на главния вход (К-0,93) включва озеленения партер на атриума, главното фоайе, библиотека и бюфет. В горните нива на корпуса са разположени учебни помещения с различни пространствени характеристики и габарити. Осигурени са топли връзки, както с крилата на старото Априлово училище, така и с южния корпус от разширението, който ще бъде изграден в бъдеще. Чрез изграждането на новите корпуси се постига и функционално приобщаване на съществуващия физкултурен салон към общата структура на сградния комплекс и ергономично усвояване на свързващите пространства.

 

"Спорт и култура" - Многофункционалната спортна зала "Арена Армеец"

 

инвеститор: Национална спортна база ЕАД

архитект: Тилев архитекти ООД

изпълнител: Главболгарстрой АД

конструктор: Иркон ООД

адрес: София

 

Конструкцията на сградата е решена в две части. Стоманената конструкция е най-голямата, произвеждана някога в България. С надлъжни отвори от 120 метра във вътрешната и 78 във външната част и напречен размер от 98 метра, тя образува площ от около 11 800 кв.м. Тези внушителни размери, преплетени в сложна геометрия, тежат около 1750 тона, което приблизително се равнява на влакова композиция с 36 вагона.  

 

Капацитетът на изградената зала е 12 529 седящи места, от които 3500 са на телескопични трибуни, и могат да бъдат разгънати или прибрани в боксове. На концерти могат да присъстват между 17 и 19 000 души, в зависимост от това как е ориентирана сцената.

 

«Арена Армеец» разполага със 75 изхода от главната арена, благодарение на които евакуацията на 19 000 души може да се извърши само в рамките на 3 минути.  

 

"Паметници на културата" - проектът на възстановената Къща на Яблански и превръщането й в сграда с обществени функции The Residence Exclusive Club.

 

инвеститор: Болса ЕООД

архитект: Иноарх ЕООД арх. Илка Дишлиева & Пост Скриптум ЕООД арх. Пенка Станчева

изпълнител: ЦСТ Строй Инжинеринг ЕООД инж. Владимир Тодоров

конструктор: инж. Любомир Дончев

адрес: София

 

Сградата на The Residence Exclusive Club е по-известна сред обществеността като Къщата на Яблански. Построена е през 1906-1907 година по поръчка на финансиста Димитър Яблански и по проект на австрийския архитект Фридрих Грюнангер. Външната украса е дело на дворцовия декоратор Андреас Грайс.

 

През 1955 г. сградата е обявена за паметник на културата от национално значение. След 9 септември 1944 г. къщата е национализирана и до 1991 г. в нея се помещава посолството на Китайската народна република. Следват почти 20 години на престъпно нехайство спрямо този паметник, считан за един от шедьоврите на архитектурата в България през ранния 20ти век.

 

През 2006 г. сградата е включена в списъка на самосрутващите се сгради. През юли 2009 г. собственикът „Болса“ ЕООД започва ремонтни работи. Две години по-късно сградата получава разрешение за ползване, възстановена в целия си блясък.

 

В типологично отношение сградата е изявен представител на архитектурата на жилищните сгради на българския социален елит и е емблематична за София. Инвестиционните намерения са били адаптиране на двуетажната жилищна сграда към функцията на луксозен клуб с комплекс от заведения. В процеса на проектиране и адаптиране на съществуващата жилищна сграда към функцията на сграда с обществен достъп, проектантите са подходили внимателно към съществуващата конструкция, разпределение и интериор.

 

Сградата е разделена на четири нива – сутерен, първи етаж, втори етаж, трети етаж. Поради промяната на функцията на сградата се е наложило приобщаването на два асансьора на южната /второстепенна/ фасада на сградата, които след множество консултации и дискусии с проектантите и експерти от Министерство на културата са изпълнени в два симетрични стъклени обема.

 

Връщането на България в автомобилостроенето беше отбелязано със завършването на строителството на автомобилния завод на "Литекс моторс" в Ловеч, който е победител в категорията "Производствени и логистични сгради" както заради съвременното строително решение, така и заради ефекта, който двете хиляди работни места и възможностите за износ имат върху регионалната и националната икономика.

 

инвеститор: ЛИТЕКС МОТОРС АД

архитект: КВАДРА 04 ЕООД арх. Здравко Здравков

изпълнител: МАРКАН ООД

конструктор: инж. Милчо Илиев

адрес: село Баховица

 

През есента на 2009 г. Литекс Моторс и най-големият частен китайски автомобилостроител Great Wall Motors подписват договор за сътрудничество. На база на този договор Литекс Моторс стартира изграждането на завод за производство на автомобили с марката „Great Wall”, разположен до град Ловеч, на площ повече от 300 декара. На компанията "Литекс Моторс" АД е връчен сертификат за инвеститор клас „А” от Българската агенция за инвестиции.

 

Проектът предвижда изграждане на завод за автомобили, който ще включва няколко производствени цеха – логистичен склад, заваръчен цех с три поточни линии за заварки; бояджийски цех; цех за финален монтаж; логистични площи; помощни сгради, паркинги и административна сграда със столова за работниците и персонала.

 

Първият етап на фабриката за автомобили е напълно завършен в изключително кратки срокове и въведен в експлоатация. При строителството са използвани най-съвременните строителни решения, осигуряващи изискванията за енергиина ефективност, достъпна среда и гъвкавост на технологичното оборудване.

 

От следващата година ще се пристъпи ком втория етап на реализация на инвестицията с изграждане на два нови цеха - за заваряване и за боядисване, като по този начин ще бъде завършен пълният цикъл на автомобилното производство. 

 

Победител с две награди в категориите "Обществени сгради с бизнес предназначение" и "Зелени сгради" е "Софарма бизнес тауърс", инвестиция на дружеството "Софарма имоти", което е част от групата на едноименната фармацевтична компания. Кулите бяха наградени за "Нова сграда на годината", получиха Сертификат DGNB GOLD за устойчиво строителство, както и още две награди за мол на годината и еко принос за архитектура и строителство получихa "Кулите на Софарма" на годишните награди VIP PROPERTY 2011.    

 

 

"Есте хоум енд спа" спечели в категорията "Жилищни сгради или комплекси" благодарение на завършената градоустройствена концепция, осигуряваща не само жилища, а и обществени пространства, зелени площи, места за паркиране, търговия и услуги в един от най-зелените столични квартали - "Изток".

 

инвеститор: Eсте Пропъртис ЕООД, Георги Домусчиев

архитект: ЮА Архитекти ЕООД

изпълнител: Eсте Пропъртис ЕООД

конструктор: инж. Явор Иванов

адрес: София

 

ESTE HOME&SPA се характеризира с отлично местоположение, изградена инфраструктура, комуникативност, богато озеленяване, изчистени, но и отличителни форми, сигурност, качество и безспорен лукс. Комплексът се състои от седем жилищни сгради, в които са разположени 247 апартамента, различни по форма и големина. Като допълнителни удобства на територията на комплекса са предвидени търговски и спа център, административна сграда с уютна кафетерия, луксозен ресторант, магазини и банков клон.

 

Технически характеристики:

 

- Австрийски многокамерни керамични тухли марка „Poroterm”;

- ВиК инсталации от неръждаема стомана;

- Електроинсталации, изпълнени в шлаухови тръби;

- Вложка от звукоизолираща мембрана в пода и допълнителна шумоизолация между отделните апартаменти;

- Вентилируема клинкерна облицовка с топлоизолация, комбинирана с елементи от алуминиев композитен панел с дървесен фладер;

- 5-камерната PVC дограма „Schuco“ и алуминиева „Reynaers Aluminium“;

- Луксозни интериорни и масивни блиндирани входни врати;

- Асансьори „OTIS“;

- Строго определени места за външните тела на климатиците и тяхното дрениране;

- Сателитни чинии разположени на покривите на сградите, осигуряващи необходимия капацитет за всички живущи;

- Подземни гаражи и паркоместа на две и три нива, с изградена спринклерна противопожарна инсталация и подово отопление на входните и изходните рампи;

- Датчици за движение, както на етажните площадки на всяка сграда, така и в подземните нива;

- Система за контрол на достъпа в целия комплекс и 24-часово видеонаблюдение.

 

Хотел-галерия "Графит" във Варна е победител в категорията "Хотели" заради новаторското съчетаване на културно и търговско предназначение и съвременна архитектура, които гарантират, че престоят на гостите на града ще се превърне в запомнящо се преживяване.

 

инвеститор: Графит Галери ЕООД

архитект: Архис Проект ООД

изпълнител: Тимбилд ЕООД

конструктор: АЕК Груп ООд, инж. Илия Алашки

адрес: Варна

 

Сградата на Хотел-галерия Графит е разположена в една от най-оживените и романтични зони от центъра на Варна – близо до Морската градина, в контекста на територия с европейско културно-историческо наследство от началото на миналия век, представено от емблематични сгради като Икономическия университет, бившата Търговска академия Варна и Католическата църква „Св.Михайл” /бивш Френски колеж „Сент Андре“/. Тя e изградена върху основите на бившия Център за съвременно изкуство.

 

В тази космополитна урбанистична среда новата сграда има претенции да се включи като олицетволение на най-новите тенденции в модерната световна архитектура, демонстрирайки успоредно с това дискретна визия – естествен съвременен фон за красивите стари сгради по протежението на бул.”Княз Борис I” и ул.”Македония”.

 

Сградата се състои от 6 надземни и 2 подземни етажа с разнообразни обществени функции, в които са разположени петзвезден хотел, три заведения, Галерия за съвременно изкуство, Детска школа по рисуване и подземен паркинг. Главният вход на сградата се намира откъм бул.”Княз Борис I”, а входа за хотелската част на ул.”Македония”.

 

Галерията за съвременно изкуство е разположена на втория етаж. Над нея са разположени четирите хотелски етажа, чиито интериор е мозайка от идеите на четирима български архитекти и дизайнери. Те са постигнали класата на световен петзвезден хотел, използвайки различен по стил артистичен подход за всеки от етажите

 

Първият мебелен хипермаркет IKEA в България стана търговска сграда на годината заради това, че е явление в търговията, което освен това има значителен принос за подобряването на стратегическата инфраструктура на София.

 

инвеститор: Хаус Маркет България ЕАД

архитект: Ателие Серафимов Архитекти ООД, арх. Танко Серафимов

изпълнител: Терна България АД

конструктор: Ателие Серафимов, Инженеринг ООД - инж. Веселина Василева & КК Проект ЕООД инж. Кирил Михайлов

адрес: София

 

Сградата е разположена на кръстовището на бул. „Околовръстен път” и бул. „Бистришко шосе”. С избраната локация магазинът слага началото на нов градообразуващ център и създава силна активност за южната градска територия. Със своя силует, обем и цветно решение магазин ИКЕА става визуален и локационен репер за бурно развиващите се територии на южната дъга.

 

Ясно изразената денивелация на терена наложи решение, различаващо се от стандартните за IKEA типови магазини. Независимо от това, сградата отговаря на всички специфични корпоративни изисквания. IKEA София е решена на три нива, оптимално свързани по между си и максимално облекчаващи достъпа на клиенти.

 

На първо ниво е разположен паркинг с 860 паркоместа. На второ и трето ниво са разположени търговската зона, зоната за обществено хранене (ресторанта) и офисите за администрацията и паркинг. При спазване на корпоративните изисквания търговската зона е разработена като шоурум. Ресторантът е ситуиран така, че от него се разкриват великолепни гледки към София и Витоша.

 

При проектирането и строителството на комплекса е обърнато особено внимание на сигурността и енергоефективността. Чрез използваните материали и детайли е осигурена необходимата енергийна ефективност и устойчивост на сградата. Проблемът с изграждане на общодостъпна среда е решен оптимално.

 

Конструкцията е смесена – монолитно стоманобетонова за първи етаж и стоманена за втори и трети етаж. За всички довършителни работи е спазван принципът на разумно и целесъобразно използване на материалите. 

 

"Търговски център Европа" спечели наградата за многофункционален комплекс на 2011 г. заради мащаба и целостта си като реализация.

 

инвеститор: БНК ООД

архитект: арх.Йордан Христов

изпълнител: К енд К Инженеринг ООД

конструктор: инж. Валентин Чобанов

адрес: София

 

„Търговски Център Европа” е модерен логистичен център, построен на терен от 70 дка, включващ 15 сгради с обща площ от 55 000 кв.метра. В тях се помещават складове, офиси, магазини, заведения за хранене, спортен център, банков клон, автомивка и сервиз за смяна на гуми, техническа инфраструктура, паркинги, озеленяване, водни площи и др. Изградените складове са с различна площ и височина и са разположени на три нива в сградите – сутерен, ниво нула с покрита и удобна товарна рампа, и първо ниво.

 

Сграда 15” е най-новата и модерна сграда в „Търговски Център Европа” с РЗП 10 250 кв.метра. Изградена е като сграда от смесен тип и предоставя на ползвателите си офиси, складове, шоурум и заведение тип кафе-ресторант. Изпълнена е в съответствие с най-високите съвременни изисквания, като при строителството са използвани последните технологии и материали. 

 

Сградата се състои от два блока, разделени с деформационна фуга – складов блок с РЗП 5 800 кв.метра и административен блок с РЗП 4 450 кв.метра. Конструкцията е стоманобетонна, монолитна, скелетно – гредова. Покривът на складовата част е изграден от метална конструкция, върху която е монтирана LT ламарина, паро, топло и ходроизолация.  

 

Специфични характеристики, които отличават сградата:

 

• прецизност на носещата конструкция – оптимални коефициенти за разход на бетон, армировка и кофраж;

• индустриален под - шлайфан конструктивен бетон на носещата конструкция на складовете;

• заведение с впечатляваш интериор и красива градина, с уникален по своят вид навес покрит с поликарбонатни плоскости, стъклена витрина тип хармоника и воден ефект за естествено охлаждане;

• широкият паркинг и лесният транспортен достъп улесняват логистиката на всеки един ползвател;

• по планирани експлоатационни разходи за консумация на ел.енергия, сградата е в категория нискоенергийни сгради;

• удобна и закрита товароразтоварна рампа с ниворегулираща платформа;

• естественото осветление на складовите площи с прозорци и светлинни куполи за пренасяне на слънчева светлина;

• окачена фасада от стъклопакети от тонирано стопсол стъкло, алуминиева дограма с прекъснат термомост и стъклопакети от тонирано нискоемисионно стъкло с аргон и допълнително отваряне на хоризонтална ос ( антирабалд);

• външни щори с ръчно и автоматично управление – спират ефекта от слънцегреенето и допринасят за намаляване потреблението на ел.енергия необходима за охлаждане на офисните площи;

• силикат - силиконова самопочистваща се мазилка с нано частици;

• комфортни пътнически електрически асансьори за офисната част изпълнени по индивидуален интериор;

• хидравлични товароподемни асансьори с товароподемност 3 тона към всеки един склад в сутерена и ниво 1;

• рампа за хора с увреждания и майки с деца осигуряваща пълен, и лесен достъп до всяка една част от сградата;

• топлоизолацията на покриви и фасади е изпълнена по европейски стандарти;

• хидроизолация на покривите – мембрана;

• високо технологични ниско енергийни осветителни тела – LED, в общите зони на офисната част;

• екстериорно осветление на четирите фасади;

• озвучаване на всички общи части, дебаркадер и WC възли;

• дизел генератор за резервно ел.захранване, покриващ 100% от ел.консуматорите в сградата;

• естествено водно охлаждане на зимната градина;

• озеленяване и поливна система от собствен водоизточник;

• BMS, контрол на достъп, видеонаблюдение и сигнална периметрова охрана.

 

Изграждането на корпоративна идентичност в новата сграда на "Ви Джи Еф" беше оценена високо от журито в конкурса, което й присъди наградата в категорията "Корпоративни и административни сгради".

 

инвеститор: Ви Джи Еф ООД

архитект: Амфион ЕООД, арх. Борислав Богданов и арх. Георги Цикалов, Панидеа ЕООД- арх. Раймондо Флакомио интериор

изпълнител: СП Консулт ЕООД

конструктор: ВИПРОДЖЕКТ ООД, инж.Васил Пенчев

адрес: София

 

Мултифункционалност и модерна визия отличават новия административно-търговски комплекс с офис център, складова база и производствен цех за метални заготовки на ВИ ДЖИ ЕФ ООД в София. Бизнес комплексът е изграден от два обема на площ от 6 405 кв.м. в градска зона, предвидена за производство и търговия.

 

В краткосрочен план се очаква строителството на метростанция в близост до комплекса. Местоположението осигурява удобни връзки с автомагистрали „Тракия” и „Хемус” – от изключително значение за дейността на фирмата при ежедневните доставки и експедиции.

 

Административното здание с РЗП 2 500 м2 е ситуирано в западната част на терена. На партера е разположен търговският отдел с приемна, офиси, стая за преговори, кухненски бокс и санитарни помещения. Проектът е съобразен с нуждите на хора в неравностойно положение - изградена е рампа за лесен достъп до партерния етаж; осигурени са специално санитарно помещение; достатъчна ширина на входните и интериорните врати, брайлова азбука на контролното табло в асансьора.

 

На първия етаж са обособени: четири офиса, заседателна зала с изложбена част, архивно, помощно и санитарно помещения. Вторият етаж е проектиран за презентационни цели. Там ще бъдат изградени изложбена и конферентна зали. На следващите четири етажа се помещават офиси с централен обслужващ коридор. Последният етаж е предвиден за спорт и отдих на служителите на фирмата. Обособени са помещения за фитнес, ЕКО бар, сауна, бани и съблекални.

 

Панорамна тераса на това ниво, предлага допълнителни възможности за почивка. Отделно е оборудван модерен кухненски бокс със столова, проектиран във втория обем на комплекса с достъп откъм административно-търговската част.

 

Офис сградата е с монолитна стоманобетонна конструкция. Инсталирана е централна климатична система с вентилаторни конвектори за отопление и охлаждане с индивидуална настройка. Разполага с модерна система за видеонаблюдение, както и със съвременна противопожарна система.

 

Лицевата фасада е остъклена. Останалите външни стени са решени с контактна фасадна система при дебелина на топлоизолационния слой от EPS - 10 см. Покривът е тип „плосък конвенционален” с хидроизолационна система от полимер-битумни мембрани и топлоизолационен слой с дебелина 10 см. Използваните системи за дограма, покривна и фасадна топлоизолации допринасят за постигнето на висока енергийна ефективност и съответно ниски разходи за отопление и климатизация.

 

В североизточната част е изградена складовата база от стоманобетонна сглобяема конструкция с обща площ 1 810,5 кв.м. В част от покривните панели е изпълнено горно осветление. Фасадите са изпълнени от видим бетон и термопанели. Осигурена е пожароизвестителна инсталация.

 

В проекта са заложени пътища за евакуация и евакуационни изходи. Предвидени са малка приемна за клиенти и офис за „Началник склад”, съблекални и душ-кабини за работниците, свързани с инженеринговата дейност на фирмата. Западно от складовата част се намира цех за метални заготовки с помещения за ремонт, поддръжка и инструментална екипировка.

 

В границите на комплекса е изпълнен проект за озеленяване, който се явява естествено продължение на архитектурната идея чрез повторение на елементи от визията на сградата. Засадени са над 20 вида декоративна растителност, сред които иглостни и широколистни дървета; иглолистни колоновидни и стелещи се форми; широколистни храсти и други.

 

Зелените площи се допълват от затревени трафик зони с паркинг елементи

 

Paradise Gardens & Town House, вторият етап от Green Life Beach Resort край Созопол, спечели наградата "Сграда на годината" в категорията "Ваканционни комплекси" благодарение на прецизния отговор, който дава на нуждите на курортите от повече обществени пространства и услуги, зелени площи и ненатрапчиво присъствие в околната среда.

 

инвеститор: Грийнлайф-София ЕООД

архитект: Танков архитекти ООД

изпълнител: Алекс Строй ООД, КСМ СТРОЙ ООД

конструктор: инж.Асен Страшимиров, инж. Галин Димитров

адрес: Созопол, м. Мапи

 

„Green Life Beach Resort” е ваканционен комплекс от затворен тип, разполагащ със собствен плаж „Green Life Beach”. Разположен e върху площ от 65 000 кв.м. с едва 25% ?