Стартира проектът за централната пешеходна зона във Видин

7338
Припомняме, че през 2016г. имаше спорове относно настилката на площада.

Всички процедури до момента са проведени, в резултат на което на 1.06.2017 г. беше подписан договорът за изпълнение на строително-монтажни работи, като крайната дата за реализацията е 1.08.2019 г. Проектът е готов окончателно за изпълнение, одобрен и съгласуван от всички държавни инстанции.

 

На 26 юни кметът Огнян Ценков припомни, че необходимостта от реализацията на проекта и неговата естетическа стойност са обсъждани от видинската общественост повече от седем години и всеки гражданин е имал нееднократно възможността да изкаже своето мнение или да даде предложение. Главният архитект Ангел Недялков също коментира, че изборът на тази реконструкция е направен след три обществени обсъждания, а по инициатива на Общината са събирани анкетни карти.

 

„Едно от нещата, с които се манипулираше общественото мнение беше, че площадът и цялата пешеходна зона ще бъдат направени с асфалт. И тогава го казахме, и сега, че те ще се изградят с висококачествен материал - термолющен гранит, който ще бъде удобен за ходене", каза кметът. Той допълни, че ще бъде запазен паметникът на площад „Бдинци", който е светиня за Видин.

 

През август 2016г. имаше спорове относно настилката на площада. Според Камарата на архитектите оригиналната настилка може да се запази, като се подменят само компрометираните участъци - с основен мотив, че пешеходната зона и централния площад във Видин са изпълнени по проект на арх. Иван Никифоров със силна индивидуалност, станал символ на града през годините. Общината обаче настоя за цялостна реконструкция. За CityBuild.bg главният архитект Ангел Недялков заяви, че настилката ще бъде изцяло подменена, тъй като при смяната на подземна инфраструктура близо една трета от нея ще бъде унищожена.

 

 

В целия си обем проектът обхваща зоната от Драматичния театър и река Дунав до кръстовището на ул. „Цар Симеон Велики" и ул. „Широка", пред сградата на Областната дирекция на МВР. Поради голямата дължина на пешеходната зона, проектът е разделен на 5 самостоятелни етапа, които могат да се изпълняват независимо един от друг. Като начало се предвижда изпълнението на първите три етапа, от сградата на театъра до сградата на музей „Конака".

 

 

Предвидена е цялостна подмяна на подземната инфраструктура - водопровод, канализация, електрификация, видео наблюдение, оптични кабели и други, след което ще се положи новата настилка от едроразмерни гранитни плочи със специална повърхностна обработка срещу хлъзгане (термолющен гранит). Запазват се всички основни акценти на пешеходната зона, които са стойностни и реализирани по стария проект, а именно - фонтани, цветни партери и други. Предвидена е цялостна реновация на съществуващите фонтани, като се подменя изцяло ВиК системата, ел. оборудването и автоматиката.

 

 

 

Демонтираните при реконструкцията настилки и други материали, които са годни за употреба, ще се използват вторично по предназначение там, където е необходимо в рамките на града или Общината.    

 

 

Проектът предвижда реновации на прилежащото пространство пред Художествената галерия, обновяване на съществуващото стълбище и връзка с пешеходната зона, демонтиране на Ротондата в близост до Драматичния театър и преместването й на подходящо място, на скулптурите пред Съдебната палата, колоните и фонтана пред музей „Конака". Лампи, пейки и всички елементи по протежението на зоната ще бъдат приведени в архитектурно единство, ще има много зеленина, ще бъдат възстановени информационните колони, ще бъде осигурена достъпност за хората в неравностойно положение и др.

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, в рамките на Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж", схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Видин". Той е на обща стойност 11 954 145 лв., от които 9 689 660 лв. европейско финансиране, 1 709 940 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет и 554 545 лв. съфинансиране, осигурено от Община Видин.