Троен празник отбеляза храм „Рождение на Блажена Дева Мария“ в Белене

1189
На 26 септември той беше открит обновен.

След почти тригодишни усилия на екип от проектанти на "СолЕр Архитекти", художници, свещеници, община Белене, строители, католици и православни, както и много други приятели и съмишленици, днес можем да видим изгубените във времето архитектурни детайли, възстановени благодарение на архивни материали, предоставени от местната енория архивни снимки и предоставени от архива на ордена на отците Пасионисти в Рим, които са красили изградената през 1860 г. църква. В събота бяха отбелязани и 160 години от строежа на храма, както и 20 години от обявяването му за Светилище на Блажения Евгений Босилков.

 

 

Фасадите на църквата са изцяло реставрирани, като съществувалите някога мазилкови орнаменти и капители са възстановени от гранит и мрамор. Декоративният релеф в централния фронтон е възстановен от бял мрамор. Аварийно укрепваната в годините камбанария с допълнително изградени бетонови пиластри е възстановена в първоначалния си вид. Конзолите и фризовете на двете странични врати на западната фасада, подменени с поликарбонатни двускатни покривчета, са изцяло реставрирани. Гранитен цокъл със завършващ фриз подменя правеният допълнително мозайков цокъл. Ламариненото покривно покритие е подменено с керемиди. Положена е топлоизолация минерална вата на покрива и EPS по стени и под.

 

 

Художествено осветление подчертава декоративните елементи по фасадите и камбанарията.

 

 

Поради високите подпочвени води от река Дунав, около църквата е изграден дренаж, а основите са подкопани и укрепени по целия периметър. Изцяло е подменена дворната настилка от бетонови тротоарни плочи около църквата с гранитни плочи и бордюри.

 

 

Освен обновения външен вид на светилището, основните промени са свързани и с интериора и литургичния живот. Мотивите в централната пътека в църквата, която води към олтара до Презбитериума и е от гранит и мрамор в различни цветове, са заимствани от чипровските килими.

 

 

Мотивите символизират корените на нашата вяра, които са тръгнали от Чипровци, чрез първите мисионери францискани, които са дошли в беленската низина и по коритото на река Осъм и са кръстили старите павликяни през 1600-та година.

 

 

Изцяло е променен и презбитериума, запазвайки стария олтар, но изцяло облечен с мрамор в различни цветове. Зад олтара цялата част на дарохранителницата е напълно реновирана с колони и мрамор, а в средата, над дарохранителницата, е поставена старата икона на Рождението на Дева Мария. Тя е заобиколена от синя мозайка. Продължава работата по новата дарохранителница.

 

 

Олтарната маса на църквата е претърпявала редица промени във времето. Новата е изградена в стила на олтара зад нея, като са заимствани характерните двойни кръгли колони, облечени в мрамор. Между тях е разположена мозайка, изобразяваща Агнеца Божий с кръст, върху книгата или свитъка със седемте печата, която Йоан от Патмос вижда в Откровение от Исус Христос. Мозайката е с автор художникът Стоян Карагеоргиев.

 

 

В новата маса е запазен оригиналният мраморен плот, върху който е служил последният български епископ пасионист Евгений Босилков, родом от Белене, обявен от папа Йоан Павел II за блажен на католическата църква на 15 март 1998 г. На пода пред олтарната маса е разположена мозайка с герба на отците Пасионисти.

 

 

Новият кръщелен купел представлява голям камък от бял мрамор и е разположен в северната апсода на църквата, срещу параклиса на Евгений Босилков.

 

Новият кръщелен купел

 

Параклисът на Блажен Евгений Босилков 

 

Кръщелният купел, в който е кръстен Блажени Евгений Босилков.

 

Предстои да бъдат монтирани стъклописите по прозорците, изобразяващи 16 мъченици за християнската вяра от различни краища на света. Темата за мъченичеството има връзка и с новия параклис със свещи за молитва, който е на входа на църквата.

 

 

Вижте проекта и тук.

 

Ема Димитрова