Търсят изпълнител за обновяване на площадите „Св. Ал. Невски“ и „Народно събрание“

919
В поръчката са включени още прилежащи градини, улици, булеварди и кръстовище.

Обособена позиция 2 в обществената поръчка на Столична община включва в различни етапи изграждане, възстановяване и обновяване на публичните пространства в централна градска част на София - Зона 4. Обектите за обновяване са: пл. „Народно събрание", бул. „Цар Освободител" (от бул. „Васил Левски" до ул. „Г. С. Раковски"), ул. „19-ти февруари" (от бул. „Цар Освободител" до ул. „Шипка"), ул. „15-ти ноември" (от бул. „Цар Освободител" до ул. „Шипка"), ул. „Шипка" (от ул. „19-ти февруари" до ул. „Париж"), ул. „Париж" (от бул. „Цар Освободител" до ул. „Оборище"), ул. „Московска" (от ул. „Дунав" до пл. „Гина Кунчева" и пл. „Васил Левски", включително кръговото кръстовище на площада), ул. „Оборище" (от ул. „Г. С. Раковски" до пл. „Св. Александър Невски" и на следващ етап от пл. „Св. Александър Невски" до бул. „Васил Левски"), част от тротоара по бул. „Васил Левски", ул. „Г. С. Раковски" (от ул. „Аксаков" до ул. „Московска"), площад „Св. Ал. Невски" и градинката пред храм „Света София". Предвижда се да бъдат инвестирани 14 139 275 лв. без ДДС. Максималният срок за изпълнение е 300 календарни дни.

 

Снимка: CityBuild.bg

 

Площад „Св. Ал. Невски"

 

 

Какво бави обновяването на зоната около „Св. Ал. Невски", стана ясно в края на януари миналата година. Причините са запазване на паважната настилка, ново решение за уличното осветление, опазване на сградите на Централния военен клуб и Централната армейска библиотека, прецизиране на ВиК връзките и фактори, свързани с подземната инфраструктура, актуализиране на геодезическата снимка... Ремонтът на площада при храм-паметника „Св. Ал. Невски" беше отложен и заради прекратяване на договора на изпълнителя "ПСТ Груп" с общината и промяна на проекта за Зона 4, който в голяма степен запазва сегашното състояние и беше критикуван по време на обществено обсъждане - паркингът около площада остава, както и движението на автомобили зад храма и по улиците „Дунав" и „11-ти август". Паветата ще бъдат частично пренаредени, а разрушените ще бъдат подменени, като ще се използват складовите наличности на Столична община.

 

Единствената по-забележима промяна ще е обособяването на пешеходна зона от входа на храма по ул. „Оборище" до ул. "Г. Раковски", като ще има частично преустройство на участъка чрез пренареждане и уеднаквяване на едроразмерния паваж на уличното платно и нова настилка по тротоарите.

 

Около пл. „Ал. Невски" са предвидени енергийно ефективни осветителни тела с „исторически" дизайн, като окончателното решение за дизайна и височината ще бъдат взети след монтиране на мостра и съгласуване с проектанта и възложителя. Ще се търсят нови решения, съвместявайки парково осветление и вградено в земята (насочващо/маркиращо пешеходни пътеки осветление). Сградата на храма отново ще е маркирана с подходящи по вид осветителни стълбове и осветителни тела, които, обединени с фасадното осветление, ще акцентират върху сградата.

 

Предвидени за монтаж са и „информационни месингови плочки, разположени до всеки значим обект, паметник или недвижимо културно наследство, както и месингови плочи с размер 1,20/0,80 м с двуезични текстове, разположени на входа на по-значими градски пространства".

 

Подобрения в Градинката пред църквата „Св. София"

 

 

Наскоро обновена, градинката пред църквата е физически откъсната от нея. Намесата на проекта се свежда до „дискретно модифициране на алеята-вход откъм ул. „Г. С. Раковски", устройване на преход към пространството пред „Св. София" чрез премахване на част от зелената площ и изграждане на каменни стъпала, както и частично повдигане на подпорната стена към църквата.

 

Обновяване на участък от ул. „Париж"

 

 

По улицата от бул. „Цар Освободител" до ул. „Оборище" се предвижда подмяна на настилката чрез съчетаване на плочи от сив и червен гранит.

 

Ул. „Московска" и пл. „Гина Кунчева"

 

 

В участъка от ул. „Дунав" до пл. „Гина Кунчева" бордюрите запазват местоположението си, нивелират се и се подменят с подобни, където е необходимо. Паважната настилка се пренарежда, като се допълва със средноразмерни павета, където е необходимо. Изцяло се подменя настилката по тротоарите със светлосиви гранитни плочи. В зоните на пресичания бордюрите се понижават, а местата се маркират с тактилни ивици от клинкерни павета. На пл. „Гина Кунчева" частично ще се пренарежда дребноразмерен паваж.

 

Ул. „Шипка" 

 

 

В участъка между ул. „Париж" и ул. „15-ти ноември" се подменя изцяло настилката: на уличното платно - със средноразмерен паваж, а по тротоарите - със светлосиви гранитни плочи. Запазват се бордюрите, като в зоната след жълтия паваж уличното платно се повдига, като регулата е 3 cм. В зоните на пресичания бордюрите се понижават, а местата се маркират с тактилни ивици от клинкерни павета.

 

Строителни дейности в зоната на Централен военен клуб

 

 

Подменят се настилките по тротоарите около Военния клуб към ул. „Г.С. Раковски" и бул. „Цар Освободител" при специални инструкции за ръчно полагане и уплътняване на пластовете на настилката. В участъка между сградата и градината от север не се засягат съществуващите настилки от асфалт и щампован бетон. Уплътняването на пластовете трябва да става с вибропети, виброплочи или ръчноводими валяци.

 

Тротоари по бул. "Васил Левски" и ул. "Г. С. Раковски"

 

 

Периферните тротоари по продължение на бул. "Васил Левски" (пред НХА и НМК) и ул. "Г.С. Раковски" (от ул. "Аксаков" до ул. "Московска") се предвижда да бъдат обновени с бетонови павета.

 

Кръгово кръстовище пл. „Васил Левски"

 

 

В частта от кръга, която не е с паваж, се предвижда отнемане на 12 см от настилката. Изпълнява се 4 см асфалтова смес за долен пласт на покритието (биндер) Тип 0/20, полага се стъклофибърна геомрежа, изпълнява се 4 см асфалтова смес за долен пласт на покритието (биндер) Тип 0/20 и 4 cm асфалтова смес, предназначена за износващ пласт.

 

Пл. „Народно събрание" и бул. „Цар Освободител"

 

 

На площада и на булеварда (от бул. „Васил Левски" до ул. „Г. С. Раковски") ще има частично пренареждане на жълти павета. Около пл. „Народно събрание" се предвижда поставянето на съвременни осветителни тела с модерна визия, като височината им се предвижда да е 12 метра и да имат рогатки на две нива - за улицата и за пешеходците. Друго в условията на поръчката не е уточнено.

 

Градско обзавеждане, сметосъбиране, достъпна среда, паркоустройство

 

С проекта за Зона 4 се запазват в максимална степен видът, характерът и местоположението на градското обзавеждане в територията, като се предвижда подмяна на пейки и кошчета, както и поставяне на стойки за колела. Проектът включва изграждането на подземни контейнери за битови отпадъци, както и отводняването им. По отношение на достъпната среда се предвиждат водещи ивици при подходите към всеки площад и градина в обхвата на зоната. При кръстовищата и смяна на посоката на движение са предвидени полета от тактилни павета. Предвижда се рампа за достъп до църквата „Св. София". В зоните с бетонови павета (тротоарите по бул. „В. Левски" и ул. „Г. С. Раковски" и др.) се предвижда полагането на бетонови плочи със съответния растер. Ще бъдат допълнени липсващите дървета в тротоарните и алейни насаждения със същите или сходни за използваните в близост видове. Ще бъдат демонтирани, преместени или премахнати различни елементи като стълбове с реклами, обществени телефони, пътни знаци, антипаркинг елементи, павилиони, капаци за тротоарни спирателни кранове, хидранти и канализационни шахти, решетки на улични оттоци, въздушни кабели и други.

 

Част „ВиК"

 

Съобразно архитектурно решение се предвижда монтиране на две нови тоалетни (не е уточнено къде), които ще са самопочистващи се и еднокабинкови с вградени монетни апарати. В проекта се предвижда цялостна подмяна на всички видими елементи на ВиК и „интегрирането им в единната обща визия на обекта". На местата, където капацитета на отводнителните елементи е недостатъчен, се предвижда дублиране на улични оттоци. Предвижда се почистване и продухване на тръбните връзки на всички точкови отводнители, а поради огромното разнообразие на вида на водосточните тръби се предвижда тяхното заустване да става посредством отводнителни „тави". Ревизионните капаци за тротоарните спирателни кранове и уличната канализация в пешеходните зони ще се подменят с такива с възможност за вграждане на настилка, а всички чугунени капаци в асфалтовите улици трябва да се подберат така, че да имат унифициран дизайн. Предвижда се и подмяна на съществуващите хидранти с нови надземни.

 

Ема Димитрова