Вижте идейния проект за преустройство на НДК

13157
Сградата става smart, енергийно ефективна, с подобрена функционална организация и ще се третира като паметник на културата. 

НДК ще премине от аналогова към модерна система за сградна автоматизация, ще бъдат внедрени нови системи за по-добра енергийна ефективност и ще се използват съвременни сертифицирани материали от висок клас, ще се повиши нивото на сигурност и ще бъде подобрена функционалната организация. Националният дворец на културата ще се третира като паметник на културата, макар да не е такъв, ще се възстанови оригиналната функция и предназначение на сградата с превес на културните функции /от 1-ви до 4-ти етаж/, ще бъдат създадени конгресен център /от 6-ти до 8-м етаж/ и устойчив и печеливш модел на работа. 

 

Ще бъдат извършени ремонтни дейности на зала 3 и всичките й прилежащи пространства, зала 4, зала 6, зала 7, 8 и 9, вход А3 и А6, централното, източното и западното фоайе, фасадата, тераси и покрив. Изцяло се обновява информационната система на НДК, настилките и осветлението. 

 

 

Днес на пресконференция в зала 3 на НДК беше представен Идеен проект за преустройство и адаптация на основната сграда на НДК с оглед изискванията на българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. В нея участваха изпълнителният директор на НДК Мирослав Боршош, представители на ръководството на НДК, управителят на фирмата "Галчев инженеринг", спечелила конкурса за изпълнител - Любомир Галчев, и главният проектант - арх. Любомир Станиславов /S Architectural Team/.

 

 

Ремонтните работи ще започнат през януари догодина и трябва да приключат до 30 септември. Сроковете са малки, каза Боршош, а по време на ремонта, чиято прогнозна стойност е 20 млн. лева, НДК няма да затваря. Това според него е голямо предизвикателство за изпълнителя. Ремонтът включва преустройство на залите, обновяване на фасадите, покривни пространства, фоайетата, подове и настилки, стени, облицовки и др. Ще се използват иновативни системи, а много важно е и внедряването на дигитална система за управление и контрол на сградата. Всичко това налага много сериозен график за изпълнение и използването на иновативни процеси в строителството, каза Любомир Галчев. 

 

 

Боршош увери, че ще продължи да преговаря с правителството за бюджета, защото засега от Министерския съвет са отпуснали по-малко от необходимото - 17 млн. лв, а това е лесно възвръщаща се инвестиция. Освен това все още има много неизвестни около ремонта - никой не знае какво има зад стените и по таваните на НДК, тъй като повече от 30 години никой не ги е поддържал. 

 

 

В продължение на 6 месеца тук най-влиятелните жени и мъже на Европа ще взимат най-важните решения за целия ЕС. Това е огромен шанс за България и възможност НДК да придобие вида, който заслужава, заяви изпълнителният директор на НДК. По думите му Зала 3, в която ще се провеждат срещите на високо равнище, ще бъде една от най-модерните в техническо отношение в света. Сякаш като пример за това организаторите на пресконференцията дадоха възмижност на присъстващите да разгледат осемте визуализации с очила за виртуална реалност, които ви позволяват да "влезете" в отделните пространства.

 

 

 

Третираме сградата на НДК като паметник на културата, въпреки, че тя няма такъв статут, защото е една от най-емблематичните сгради в София, каза арх. Любомир Станиславов.  

 

Снимки: citybuild.bg  

 

Проектът определя зала 3 като основна заседателна зала за срещи. В нея се оформят концентрични кръгове: вътрешен за ръководител делегация, първи външен кръг за двама членове на делегациите, втори външен кръг маси и столове - за останалите членове на делегациите.   

 

 

Подборът на материалите ще отговоря на акустичните изисквания за зали от този тип. На пет големи екрана ще се виждат вотовете, както и друг тип информация. Връзката между основната зала и двете й крила се въстановява, облагородявайки цялостно комуникацията и експлоатацията на последните две нива в НДК. 

 

Зала 3 - проект

 

 

Зала 3 в момента

 

За фоайето към зала 3 се предвижда подмяна на настилки и облицовки, както и рехабилитация на окачен таван. Тази зона е предназначена за почивка на делегатите. В проекта е включено и съответното обзавеждане.  

 

Фоайе на зала 3 - проект

 

Стълбите пред зала 3 в момента

 

Проектът определя зала 3.1 и зала 3.2 като многофункционални зали с подвижно обзавеждане, с възможност за заседания и хранене. Предвижда се зала 10 да бъде използвана за срещи на експертно и управленско ниво /капацитет 50-120 души/.

 

 

 

Терасата, прилежаща към ресторанта на ниво 8, се покрива с динамична конструкция, която освен че предпазва от лоши метеорологични условия, гарантира и сигурността на делегатите.  

 

 

За обновяването на терасите проектът предвижда подмяна на настилки и рехабилитация на парапети, монтаж на временно покритие и постоянно покритие в зоната на ресторанта. Откритите пространства ще се превърнат в естествено продължение на зоните за отдих, откривайки гледка към града.   

 

 

По време на Председателството на ЕС зала 9 има две основни предназначения. Със своите 215/275 места тя е подходяща за конференции, когато зала 3 е заета. Галерията й на горното ниво е удобно място за наблюдение на културни представления и за почивка

 

 

Зоната на Централното фоайе не попада в пространствата, които ще се използват за целите на Председателството. Тази зона обаче е определена като изключително важна за цялостния облик на сградата. Мраморните настилки ще бъдат рехабилитирани /шлайфане, фугиране, полиране, запечатване/. Осветителните структури ще бъдат обновени с LED лампи. Гипсовите призми в окачения таван поетапно ще се подменят с нови олекотени светещи елементи, които ще елиминират нуждата от основното осветление във фоайетата. Главният вход ще има осветителна система в пода и тавана, излизаща на площада, за да насочва посетителите. Дървените ламперии ще възвърнат първоначалното си силно въздействие за естествена топлина и ще получат ново защитно покритие, което да удължи живота им. 

 

 

Централно фоайе на НДК в момента

 

Двете странични фоайета също ще бъдат обновени. Всички стъклопакети на окачената фасада ще се подменят по програма за енергийна ефективност. За нуждите на Председателството ще се използва само западното фоайе, което ще е открита прощ за неформални срещи и почивка на сделегатите. При мащабни културни дъбития в зала 1 и двете фоайета ще обслужват нуждите на залата.  

 

 

Номенклатурата на вътрешните указателни знаци е изцяло подчинена на логото на НДК и съобразена със съществуващите информационни елементи. Новите знаци ще бъдат осветени и добре видими - както денем, така и при вечерните събития. 

 

 

В сградата са предвидени самостоятелни входове за делегатите, ВИП, журналисти, служители на НДК, обслужващ персонал, стоки/техника, като се цели ефективно разделяне на потоците в зависимост от нивото на акредитация. Всеки вход ще има рецепция с помещение за охрана, офис за акредитация и информация, гардероб. Обособени са и места за пушене

 

Във връзка с дейностите на Председателството на ЕС подходите към сградата няма да окажат влияние върху нормалното ползване на парковото пространство. Основните групи дейности са занирани в югозападната част на сградата, като основен вход ще бъде А3. Достъпът до сградата за медиите е от изток - вход В2, във функционална връзка с вход А6 на първо ниво, който е предвиден за премиери и президенти. Той ще е достъпен за автомобили и на него ще е една от контактните зони между държавници и журналисти. На него ще бъде изградена нова козирка с метална конструкция и стъклено покритие на височина 8 метра. Над входа на второ ниво е зала 6, която е предназначена за пресконференции и интервюта. Централният вход запазва функциите си

 

 

Намесата във фасадата на НДК ще бъде деликатна, чрез метод, прилаган при паметници на културата от национално значение, запазвайки всички архитектурни елементи и дори подсилвайки тяхното въздействие с LED светлини. Във фасадата, която ще бъде почистена и запечатана,  ще има няколко нови елемента: 3 нови стъклени козирки на 8 етаж, ново стъклено покритие на ресторанта на 8 етаж, озеленяване на всички плоски покриви.  

 

 

София вече има свой собствен CityScape Sign. Той е позициониран до главния вход. Вграденото осветление в надписа е в синхрон с художественото на фасадата вечер, което засилва още повече неговото въздействие.

 

 

Запазват се всички архитектурни елементи на фасадата, като тяхното въздействие ще бъде подсилено чрез художествено LED осветление. За арх. Станиславов проектът за НДК всъщност започва с този за ефектното променящо се осветление на сградата, което е в унисон с национални и световни събития и мероприятия, случващи се в нея. 

 

 

Предложените външни информационни елементи са подчинени на цялостната концепция на системата за визуална комуникация. Тотемите /плоски и обемни/ ще бъдат с две или три пана, като по този начин ще дават различна информация на всяка от страните в зависимост от посоката на движение. Запазва се оригиналният шрифт на НДК. 

 

 

Предвижда се и обновяване на прилежащи пространства - озеленяване, видеонаблюдение и мерки за сигурност. Осигурява се връзка и достъп с надземни паркинги с голям капацитет - къв вход А3, А6 и до бул. "България", както и до подземни паркинги в НДК, съобразени с броя на участниците и нивото на сигурност.  

 

Ремонтът наистина е огромно предизвикателство, и то не само заради Председателството, което ще доведе у нас над 20 000 висши европейски чиновници, държавни глави и министри. Промяната на НДК ще доведе и до нов бизнес модел, до повече успехи и до увеличаване на приходите му, убедено е ръководството на НДК. 

 

Ема Димитрова