Вижте онагледени предвидените намеси в Борисовата градина

3303
Проектът на ПУП предвижда изграждане на 9 сгради, 1 павилион, 4 тоалетни, 4 паркинга, 2 алеи и възстановяване на бирария и ресторант.

До утре може да изпратите мнение и предложения в районите „Средец", „Изгрев" и „Лозенец" или в Направление „Архитектура и градоустройство" относно предвидените намеси в Борисова градина. На 26 юни в УАСГ ще се проведе заключителната дискусия, на която ще бъдат обсъдени постъпилите предложения. Фазата на обсъждането обаче ще продължи толкова, колкото е необходимо.

 

Снимка: CityBuild.bg

 

Граждани, организации и общински съветници настояват:

 

Да отпадне всякакво ново строителство, както и нови обекти, алеи и инфраструктура, които изискват премахване на дървета и унищожаване на зелена площ. Обектите, които вероятно ще бъдат изградени, са: Административна сграда до ст. „Юнак", Експозиционен павилион близо до Детска светофарна площадка, Бирария в езерото Ариана /възстановяване/, Ресторант "Тенекиите" на ул. "Арх. Йордан Миланов", Културно-образователен център и Спортни зали на гара Пионер, 4 тоалетни и 4 паркинга. Обектите, които общината НЕ одобрява за изграждане, са: Музей "Зелената памет на София", Климатично училище и 2 алеи. *В тази връзка се иска Конната база и игрищата на „Спортна София" да бъдат оставени на сегашното си място, а не премествани заради идеята за изграждане на нова композиционна ос, успоредна на бул. „Драган Цанков".

 

Да се осигури по-сполучлив достъп до парка, като вместо подлези се направят зелени "екодукти" за връзка между частите на парка пеша и с велосипед над пътните артерии. Грешна политика е трамвайни релси да се преотреждат за паркинги, като се премахват възможности за най-екологичния обществен транспорт. Трамвайното трасе по „Драган Цанков" следва да се запази и да се потърси начин за възстановяване на трамвай 18.

 

Да се включат към обхвата на проекта за ПУП територии, които исторически са част от Борисовата градина, дори съгласно общия устройствен план да попадат в различни зони. Това са теренът на „София ленд", кв. 2 м. "НПЗ Хладилника-Витоша", където 35 декара гъста гора е отредена за застрояване, и над 25 декара в зона, ограничена от бул. „Симеоновско шосе" и бул. „Г.М. Димитров".

 

Да се предостави точна карта на собствеността в парка и да се издадат актове за публична собственост на имотите с неустановена такава и на тези с частна общинска и частна държавна, за да се осигури общественото им ползване. Обхватът на имотите трябва да се преработи и прецизира така, че да е в изпълнение на ангажиментите да не се допуска ново строителство в Борисовата градина. Проектантският екип не се е съобразил с препоръката на журито от проведения конкурс да се избягва създаването на големи УПИ в парка, за да не се допуска на места мащабно строителство въпреки рестриктивния характер на зоната.

 

Да се извърши картотекиране и геодезическо заснемане на всички дървета в обхвата на плана.

 

Да се съберат допълнителни данни за начина на ползване на парка от всички заинтересовани страни.

 

Да се проучат нагласите към провеждането на масови спортни мероприятия на двата стадиона и мерките за разрешение на проблемите с трафика, паркирането, шума и безопасността.

 

Едва тогава преработеният и допълнен проект да се предостави за нови обществени обсъждания.

 

Вижте онагледени предвидените намеси в Борисовата градина. Новите обекти/сгради в плана са означени в тъмно розово.

 

Изграждането на МУЗЕЙ „Зелена София" на терена на бившата автокъща „Капитолия" е под въпрос. ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ под автокъщата вероятно ще има. Предвижда се изграждане на ЕКСПОЗИЦИОНЕН ПАВИЛИОН. Старата ДЕТСКА СВЕТОФАРНА ПЛОЩАДКА, старият павилион с КРИВИТЕ ОГЛЕДАЛА и водният канал - ЛОДКИТЕ, ще бъдат възстановени.

 

Проектът предлага на част от терена на автокъщата на бул. "Драган Цанков", която трябва да бъде премахната, да бъде изграден музей "Зелена София", в който може да се помещава и парковата администрация. „Може да бъде изграден музей, ако е нещо малко, но не мисля, че има нужда от сериозно строителство", смята кметът Йорданка Фандъкова. Автокъщата е частна собственост, а теренът - общински, затова решението се обжалва.

 

Под автокъща „Капитолия" се предвижда изграждане на подземен паркинг. Не отнемаме паркова територия, ще има достатъчно дебела почва и висока дървесна растителност над паркинга, каза ръководителят на екипа на проектантите арх. Атанас Ковачев по време на първото обществено обсъждане в УАСГ. В обяснителната записка пише следното: "При кръстовището на бул. "Др. Цанков" и ул. „Кирил Видински" в подасфалтов терен на сегашната автокъща „Капитолия" и при съседния „технически" тунел за обслужване на Метрополитена е предвиден ПГ за 420 коли. Осигурена е двупосочна пътна рампа за „вход-изход" и еднопосочна такава за изход."

 

В района на мястото на ресторанта „Веселото село", който също ще бъде премахнат /но решението се обжалва, защото сградата е частна/, е предвидено възстановяване на детската светофарна площадка, водния канал /Лодките/ и залата с кривите огледала. Срещу тези идеи няма възражения.

 

Предвижда се и изграждане на експозиционен павилион, който да формира зона за цветни изложби и фестивали. Максимална допустимата кота корниз е 7 метра.

 

 

ПЕШЕХОДЕН ПОДЛЕЗ от Строителния техникум до метростанция „Васил Левски" е въпрос на обсъждане.

 

При метростанция "Стадион "Васил Левски" проектът за ПУП ппедвижда изграждане на подземен пешеходен подлез към тротоара пред сградата на Строителния техникум. Според кмета и главния архитект на столицата обаче трябва да се намери друго решение за наземно безопасно преминаване без подлез. Такова е и мнението на Спаси София, които отново подчертаха, че са необходими по-интелигентни решения за преминаване на пешеходци. Според арх. Ковачев един подлез ще е полезен, като ще се запазят пешеходната пътека и светофарът. Да, това не е в унисон със стратегията на датския урбанист Ян Геел, която следва Столична община, но някъде това се налага, каза арх. Ковачев и допълни, че предложението ще бъде обсъдено.

 

Нови подлези /освен на бул. „Драган Цанков" и бул. „Евлоги и Христо Георгиеви"/, са предвидени на бул. „Самоковско шосе" при съществуващите сгради, където искат да местят Конната база, при гара Пионер на ул. „Стоян Михайловски" и срещу спортната зала на бул. „Драган Цанков". Нови пасарелки се предвиждат на завоя на ул. „Стоян Михайловски" преди кръстовището с бул. „Пейо К. Яворов" и на бул. „Драган Цанков" преди кръговото на ТВ кула. Нови пешеходни пътеки са предвидени при Коколандия на ул. „Незабравка" при ул. „Майор Юрий Гагарин", към тенис кортовете, при ул. „Латинка" и ул. „Самоков"; по ул. „Никола Габровски" при ул. „Ловен парк"; на улиците „Апостол Карамитев" и „Марко Темнялов".

 

 

КОННАТА БАЗА и обекти на „СПОРТНА СОФИЯ" вероятно няма да се местят. Идеята за ЦЕНТЪР ЗА СПОРТ, КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР, ПОДЗЕМЕН И НАЗЕМЕН ПАРКИНГ на гара Пионер стои. Атракционен влак по старата жп линия може да няма, защото се работи по създаване на ЛИНЕЕН ПАРК.

 

Идеята на проектантите е преместване на Конната база в Ловния парк, а на част от обектите на „Спортна София" - на гара Пионер. И двата обекта са близо до стадион "Юнак". Целта на преместването е създаване на нова композиционна ос в Борисова градина, успоредна на бул. "Драган Цанков". Кметът обаче ще настоява както за запазване мястото на Конната база, така и на обектите на „Спортна София". Предвижда се изграждане на нов Център за спорт на гара Пионер, защото по принцип това е заложено и в ОУП на столицата, каза арх. Ковачев. Ако обаче хората и Експертният съвет са против, ще приемем каквото реши обществото, каза арх. Ковачев.  

 

При гара „Пионер" с подходи от ул. "Никола Габровски" е предложен подземен гараж за 340 леки коли. Има и предвиден наземен такъв за 40 леки коли, с подход от бул. "Симеоновско шосе".

 

По отношение идеята участък от старата жп линия до гара Пионер да бъде използван за атракцион, кметът заяви, че вместо това се обсъжда изграждане на линеен парк с пешеходна и велосипедна свързаност.

 

 

Предложен е и НАЗЕМЕН ПАРКИНГ при бул. „Драган Цанков" за 104 коли по старата трамвайна линия между Телевизионната кула и Руското посолство срещу тенис кортовете.

 

Тази идея не се харесва особено на някои от гражданите, но проектът вече е в ход.  Според Веселин Кирев от Гражданска инициатива за обществен и релсов транспорт, в момента Борисова градина вече разполага с над 1 000 паркоместа, а в проекта за ПУП във всички обекти се допуска паркиране с разрешителен режим, без да се уточнява какво точно означава това.

 

 

КЛИМАТИЧНОТО УЧИЛИЩЕ по-скоро няма да се възстановява. МАЙМУНАРНИКЪТ ще има нови танцувални площадки и естрада. Възстановяването на КЪПАЛНЯ „Мария Луиза" все още е неясно.

 

В ПУП е предвидена възможност по архивни данни да се възстановят изчезналите три сгради на Климатичното училище. Плановата композиция може да се реконструира. Допуска се изграждане на детски площадки. Кметът Йорданка Фандъкова заяви, че не одобрява възстановяването на климатичното училище. Ако хората не го искат, то възстановяване няма да се прави, каза арх. Ковачев.

 

За Маймунарника се предвижда възстановяване на три кръгли танцувални площадки с различен диаметър, които към момента са съхранени на терена. ПУП предлага отстраняване на всички съществуващи преместваеми обекти и съоръжения. Допуска се изграждане на естрада, както и поставяне на преместваеми обекти, но по индивидуални проекти, синхронизирани с резерватната стилистика и тематика. Възстановява се тоалетната. Не се допуска продажба на високоалкохолни напитки. Не се допуска поставяне на рекламни елементи.

 

Лятна къпалня „Мария Луиза" се определя като обект с висока културна значимост, за който е необходимо да се определи устройствена защита. ПУП предвижда забрана за ново строителство и разширяване. Архитектурните проекти трябва да се изготвят при съобразяване с автентичната стилистика. Възстановяването зависи от собствениците, които трябва да направят сериозни инвестиции, за да отворят басейна, каза кметът. От Спаси София предложиха къпалнята да се отчужди, за да може да се ползва от всички граждани.

 

 

 

СТАДИОНИТЕ и КОЛОДРУМЪТ може и да се възстановяват, но ще се разгледат предложенията на министерството на спорта. Стадион "Юнак" остава зимна пързалка, но е предвидено изграждането на нова АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА

 

За Националния стадион "Васил Левски" и за Стадион "Българска армия" проектът за ПУП предвижда само модернизация на стадиона чрез частично покриване на трибуните с леки подвижни козирки. Не се допуска изграждане на нови и разширяване на съществуващите спортни игрища, внасяне на нови архитектурни обеми и съоръжения, както и промяна в параметрите на застрояване. Съществуващите стадиони трябва да бъдат възстановени и ремонтирани, но без да се разширява територията им, смята и кметът. От ЦСКА искат нов стадион, „без да падне нито едно дърво". Предложете варианти за реконструкция и как ще се влиза в стадиона, отговори арх. Ковачев и допълни, че е добре да се търси място за нови стадиони другаде, а не в парка. Ние предвиждаме до стадионите да влизат само автобуси със спортисти и да няма достъп на автомобили. Знаем, че има интерес за разширяване на спортните игрища, но нека министерството предложи варианти, каза още той.

 

Планът за Борисовата е предвидил възстановяване на Колодрума по предназначение - в момента той се ползва основно за концерти. Съоръженията са собственост на министерството на спорта, каза проектантският екип. Представител на министерството отново повтори, че спортните съоръжения имат нужда от реконструкция, но са необходими отделни УПИ-та, за да се реши проблемът с достъпа.

 

Стадион "Юнак" остава зимна пързалка, но е предвидено и изграждането на нова административна сграда.

 

 

 

НОВА АЛЕЯ от езерото с лилиите към Братската могила с обелиска може и да няма.

 

Предвидено е възстановяване на дългата паркова ос от езерото с лилиите до обелиска, но според главния архитект такава алея не е необходима. Такова е и мнението на председателя на Столичния общински съвет Елен Герджиков, който смята, че поляната се използва съвсем сполучливо от хората в момента. Зад Братската могила ще се възстанови водната площ.

 

 

На езерото „Ариана" ще се изгради в оригинален вид БИРАРИЯТА.

 

Ресторантът към Националния стадион се запазва и се предвижда цялата зона между мостчето и него да се използва лятно време за открито кафене. Допускат се музикален фонтан със светомузика и използването на дъното на езерото за зимна пързалка. Не се допускат преместваеми съоръжени в частта към Орлов мост. За сенници, чадъри и тенти се използват материали в неутрални цветове - бяло, нюанси на охра, зелено. Не се допуска поставяне на рекламни елементи.

 

 

Предвидени са 4 НОВИ ТОАЛЕТНИ. 3 са съществуващи и се нуждаят от ремонт.

 

Тоалетни ще има близо до детската площадка със Слончето и до Маймунарника-Трите дансинга /22/. Предвижда се преустройство на сграда до конната база за полуподземна тоалетна и отново полуподземни до ресторанта "Ловен парк", до евентуално нов ресторант на мястото на стария "Тенекиите" до Семинарията, до Въжена градина "Коколандия" и до Зона "Дух и тяло" /22а/. Тези тоалетни са крайно недостатъчни, смятат от Спаси София.

 

 

 

 

 

 

 

 

Възстановяване на РЕСТОРАНТ на мястото на емблематичния „Тенекиите" от едно време предвижда планът.

 

Според кмета на район „Лозенец" възстановяване на стария ресторант на около 100 квадрата частен терен до Семинарията в зелената площ не е сполучливо решение. Именно вашата администрация преди време е дала виза за проектиране за този ресторант. Проверете и това може да отпадне, отговори арх. Ковачев.

 

 

Предвижда се търсене на възможност за широк обществен достъп до ПАНОРАМНА ПЛОЩАДКА в сградата на ТВ кула. 

 

Телевизионната   кула   има   потенциал   за превръщането  й  в  туристическа  атракция (при възможност  за  съвместяване  с  основното предназначение). Сградата на Токоизправителната станция  има  потенциал  за  модерна  и  атрактивна културна   зала (в  случай  на  отпаднало предназначение).


 

Предвижда се връщане на оригиналното му място на т.нар. ГОРСКИ ДОМ на ул. „Незабравка" близо до Руското посолство.

 

Самоукият майстор Рачо Ангелов създава дърворезбования замък в продължение на 25 години. Площ от 1100 кв.м са били свързани с кули и тунели, имало е тематични стаи. През 2001 г. този комплекс е деклариран за недвижим паметник на културата. През 2008 г. всички елементи са демонтирани и са преместени в т.нар. замък в Равадиново. Там някои от елементите се експонирани, други са прибрани или изчезнали.

 

 

 

 

 

 

Снимки: CityBuild.bg

 

Предвижда се възстановяване по автентични данни на ЛЯТНАТА ЧИТАЛНЯ.

 

Недалеч от Езерото с лилиите от 1954 година е било любимо място за столичани - Лятната читалня с маси и дървена къщичка с книги предимно за деца. Докато траят споровете между Столична библиотека и Столична библиотека относно собствеността й, през 1991 година тя е подпалена и унищожена. Сега идеята е читалнята да се възстанови и да стане място и за културни събития.

 


 

Предвижда се възстановяване на ЯПОНСКИЯ КЪТ с вишневи дръвчета и АЛПИНЕУМА. Припомняме, че РОЗАРИУМЪТ в Борисовата градина беше обновен.

 

През 1940 г. в частта над Рибното езеро към "Цариградско шосе" се оформя „Японски кът" с растения, изпратени от Япония. През 1952 г. започва строителството на Алпинеума. Розариумът е създаден през 1910 г. от градинаря Йосиф Фрай, който обособява алеи от рози и организира изложби на цветя. Първата мащабна реконструкция е през 1934 г., когато в него са засадени 1 400 рози, доставени от Германия. Сегашният ремонт е извършен по проект от 1984 г.


 

АЛЕИТЕ няма да се асфалтират. ПАРКОВАТА МЕБЕЛ ще бъде в един стил.

 

Алеите по оригинална концепция ще се настилат с щуп. За резерватната част и охранителната й зона до бул. "Яворов" се допуска да се използва трайна настилка с подобна визия, а за лесопарковите участъци - водопропусклива настилка.

 

За цялата територия на парка е предвидено да се внесе парково обзавеждане, в което всички елементи са синхронизирани като стил, без да се стига до пълно пресъздаване на бароковата стилистика. За лесопарковите участъци се предвижда обзавеждането да е по-опростено, от естествени материали.

 

Проект за Подробен устройствен план

Обяснителна записка

Специфични правила и норми