Xella отбеляза значителен ръст за финансовата 2021 година

105

Увеличението на продажбите е до 1 698 млн. евро, а нарастването на продажбите – с 12,7% спрямо 2020г.1


Xella Group, водещ паневропейски доставчик на материали за устойчиви, ефективни и достъпни решения за стени, успя да се възползва от възстановяващия се строителен пазар през фискалната 2021г. Продажбите нараснаха значително – с 12,7%, и достигнаха до 1 698 млн. евро (срещу 1 507 млн. през 2020г.), за което допринесоха двете бизнес звена: „Строителни материали“ и „Изолации“. Продажбите от звеното „Строителни материали“ се увеличиха с 9.2 % до 1 171 млн. евро (срещу 1 072 млн. през финансовата 2020г.).

В съответствие със стратегията за фокусиране върху строителните материали Xella обяви продажбата на своето бизнес звено за изолации URSA през януари 2022г. Тези бизнес операции са отчетени като преустановени дейности. Очаква се транзакцията да приключи през първата половина на годината.

Можем да гледаме назад към 2021-ва като към една много успешна година, през която успяхме да постигнем значителен растеж и да надскочим развитието на нашия пазар. Ние задоволяваме потребностите на пазара от устойчиви, ефективни и достъпни решения, използвайки комплексен подход. Гордея се с това, което постигнахме като екип, и искам да благодаря на всички наши служители за забележителния им принос”, каза Кристоф Клементе, главен изпълнителен директор на Xella Group.

Идеално позиционирани за растеж в бързо променяща се индустрия

През последните няколко години от конвенционален производител на строителни и изолационни материали Xella се превърна в доставчик на ориентирани към клиента решения за цялата сградна обвивка. Компанията се стреми да предостави енергийно ефективни, устойчиви и рентабилни решения за жилищни сгради и за сгради с търговско предназначение. Това позициониране на Xella позволява да обслужва бързо променящата се индустрия, която все повече се характеризира с търсенето на ефективно, по-малко трудоемко и устойчиво строителство. Тези посоки на развитие осигуряват попътен вятър за успеха на Xella Group.

ESG: Най-висок рейтинг в индустрията

Xella се стреми да допринася за устойчивост и за нулеви нетни емисии в строителната индустрия. Стратегията за устойчивост е неразделна част от бизнес стратегията на групата. “Нашите продукти, производствените и управленските процеси и нашата верига на доставки удовлетворяват високи стандарти за опазване на околната среда, социална отговорност и управление. Ще продължим по нашия път към устойчивостта, следвайки целта си да използваме човешките, природните и финансовите ресурси по най-добрия възможен начин от гледна точка на устойчивото развитие”, каза Клементе.

Основните стълбове на ESG стратегията на Xella са: по-нататъшно намаляване на емисиите на CO2 във всички дейности (30% намаляване на интензивността на емисиите на CO2 от продукти до 2030г.2), развиване на затворен цикъл за своите материали и намаляване на използването на първични суровини и на материали, които се насочват към депо (нулево количество отпадъци за депониране до 2024г. за изрезки и парчета от автоклавен клетъчен бетон). Освен това Xella има за цел да осигури безопасни и приобщаващи условия на труд и да предостави възможности за развитие на заетите лица. Компанията възнамерява до 2025г. да увеличи относителния дял на жените мениджъри до 25% на ниво група.

През декември 2021г., в класацията ESG Risk Rating Xella получи 19.8 пункта от Sustainalytics и оценка „нисък риск“ от възникване на съществени финансови въздействия, дължащи се на ESG фактори. В категорията за индустриални браншове „Производство на строителни материали“ класацията ESG Risk Rating на Sustainalytics постави Xella на четвърто място от 127 компании. Вижте SUSTAINABILITY REPORT 2021 тук, а за повече информация относно стратегията за устойчивост и за целите на равнище група посетете www.sustainability.xella.com.

Снимки: Xella Group

Xella Group е водещ паневропейски доставчик на материали за устойчиви, ефективни и достъпни решения за стени за цялата сградна обвивка, опериращ в 22 държави в цяла Европа. Xella е дом на семейство от добре познати марки като Ytong, Silka, Hebel и Multipor и пионер във въвеждането на дигитални средства за подпомагане на строителните процеси. Нейните висококачествени продукти от природни суровини отговарят на необходимостта от ефективно и достъпно строителство и на търсенето на устойчиви решения за стени.

Xella е двигател на иновациите по цялата верига на създаване на стойност – от проектирането до производството и монтажа. Групата подобрява устойчивостта на сградите през целия им жизнен цикъл и допринася за нисковъглеродна индустрия, вписваща се в кръговата икономика.


1Включена е и Ursa

2Емисиите са измерени съгласно обхват 1 – преки, и обхват 2 – непреки; намаляването е спрямо 2019 г.

ОЩЕ НОВИНИ

Top Mix бяла шпакловка за EPS – подходяща за фасадна боя или мазилка в светлата гама

Top Mix бяла шпакловка за EPS – подходяща за фасадна боя или мазилка в светлата гама

Наред с отличните качества, които продуктът на ТЕРАЗИД притежава, в него са вложени фибри, които армират и придават допълнителна якост

Profilink Orbis - новата алуминиева система за прозорци на Профилинк

Profilink Orbis - новата алуминиева система за прозорци на Профилинк

Наскоро индустриалната група ЛИНКИН я представи на пазара

Schüco FACID - свобода и нови измерения в архитектурните проекти

Schüco FACID - свобода и нови измерения в архитектурните проекти

Уникалната фасадна технология с използване на текстилни мембрани върху метална конструкция съчетава естетическа гъвкавост, високи технически характеристики и устойчивост

Калорифери - ефективно отопление за дома, офиса и строителния обект

Калорифери - ефективно отопление за дома, офиса и строителния обект

Независимо дали искате да прогоните хладния въздух от вилата си през уикенда, да поддържате комфортна температура в работилницата си или да осигурите топлина на строителната площадка, калориферът може да бъде перфектното решение

Hörmann предлага решения за монтиране на каси за врати без замазка

Hörmann предлага решения за монтиране на каси за врати без замазка

Така монтажът е по-бърз, без замърсявания и повреди

Широкоформатният печат е успешно средство за комуникация и преобразяване на пространства

Широкоформатният печат е успешно средство за комуникация и преобразяване на пространства

Продуктите на Rebrand ще ви предложат варианти за въздействащи послания и създаване на атмосфера и идентичност