Започна изграждането на сградата за българския суперкомпютър

1106
Първата копка се състоя в „София Тех парк“.

 

Суперкомпютърът ще е един от 5-те petascale компютри, имащи за цел да надградят изчислителната мощ на Европа. Кандидатурата на България беше одобрена по процедура на EuroHPC Joint Undertaking, в която бяха избрани 8 локации, на чиято територия да бъдат изградени суперкомпютри. Със старта на приложението на модерното устройство страната ни ще се утвърди като дигитален хъб в региона.

 

 

Сградата ще бъде едноетажна, с правоъгълна форма и размери 48 на 31 метра. В нея ще се  обособят зона, в която  да  се  приема  и  аклиматизира оборудване, сървърна зала и обслужващи помещения. Към сградата ще бъдат изградени още енергиен център и ОВК център, състоящ се от голямо техническо помещение, в което ще бъдат монтирани онези елементи от охладителната инсталация, които трябва да бъдат разположени на закрито. Част от ОВК оборудването ще се монтира върху покрива над помещението за ОВК оборудване, където ще се разположи стоманена скара за съоръженията, както и външна стоманена стълба. В северния край на площадката ще бъде разположен дизелов генератор без подземен резервоар. Параметрите на предвидената за изграждане сграда, в която ще се разположи компютърът, са ЗП=1511 м2 и РЗП=1612 м2.

 

 

Суперкомпютърът трябва да заработи до края на февруари 2021 г. Държавното финансиране в проекта, включително прогнозните оперативни разходи за първите 5 години на експлоатацията, е в размер на 12 млн. евро, а целият проект е на стойност около 18 млн. евро.