„Зелено училище“ откриха в Северен парк в София

375
Възстановени са и 11 чешми в Природен парк „Витоша“.

 

С новооткрития образователен кът в Северен парк се предоставя възможност за учене чрез действия, занимания и преживяване в естествена паркова среда. Тя ще бъде място за провеждане на уроци по природни и хуманитарни услуги. В същото време, посетителите на парка могат да ползват зеленият кът за отдих и четене на открито.

 

 

Интерактивният кът е изграден и оборудван по проект, финансиран от ПУДООС. Общата стойност е 9 962 лв.  Библиотечният фонд е създаден с помощта на различни държавни и неправителствени институции като Природен парк „Витоша", Информационен център „Европа" към Европейска комисия, Изпълнителна агенция „Околна среда", WWF, РИОСВ към Министерство на околната среда и водите. По програмата са възстановени както чешми, така и заслони и са рехабилитирани туристически алеи.

 

 

Междувременно от Столична община съобщиха, че са възстановени са 11 чешми на територията на Природен парк „Витоша". Седем от тях са в местност Златните мостове, другите са при Дендрариума, Планинишки ливади и музей „Мечката". Те са обновени по Програмата за рехабилитация на туристическата инфраструктура, финансирана от "София - европейска столица на спорта".