ТЕРАЗИД / Хидроизолация на плосък покрив с AquaCool Reflect

viewers35

AQUACOOL REFLECT на „Теразид" представлява еднокомпонентна акрилна емулсия, предназначена за хидроизолация на всички открити хоризонтални и вертикални елементи от сградата, подложени на директно слънчево греене, като осигурява еластично UV-устойчиво водонепроницаемо покритие. Освен защита от проникване на вода и влага, хидроизолацията създава бяла светлоотразителна повърхност, която предпазва основата и от нагряване. Продуктът намира най-широко приложение при хидроизолиране на плоски и наклонени покриви, открити тераси, козирки и други, без необходимост от допълнителна защита от слънчевата радиация.