ТЕРАЗИД / Едрогабаритна силозна техника

viewers35

В зависимост от вида, размерите и местоположението на обекта ТЕРАЗИД предоставя различни по обем и начин на работа силози и силомати, които могат да бъдат гравитачни или под налягане.