ETEM: Our goal, is you!

viewers53

През 2021 година ЕТЕМ отбеляза своята 50-годишнина. Компанията е ангажирана с непрекъснато подобряване на дизайна на продуктите и производствените практики, за да осигури най-добрия резултат за човешката и природната среда, сега и в бъдеще.

Нарастващото глобално търсене на подобрени условия на живот по отношение на безопасност, естетика, комфорт и енергийна ефективност представляват основният двигател на растежа на алуминиевите архитектурни продукти.