HÖRMANN BULGARIA / Автоматично проветряване на гаража с климатични сензори HKSI + HKSA

viewers67

При монтиране на съвременна топлоизолирана гаражна врата е необходимо редовно проветряване за избягване на мухъл и ръжда. То се регулира от вътрешния климатичен сензор HKSI в комбинация с външния климатичен сензор HKSA. Те измерват непрекъснато влажността на въздуха в и извън гаража и при необходимост отварят вратата изцяло автоматично до позицията за проветряване и я затварят обратно, след като въздухът се подмени. Вижте повече във видеото на HÖRMANN BULGARIA.