ETEM / NV tower

viewers79

Един впечатляващ проект в портфолиото на ЕТЕМ е 106-метровата NV Tower в София. Смелата визия е постигната с ефективна комбинация от различни системи на ЕТЕМ и детайлни решения, които да отговорят на предизвикателствата, без да се губи функционалността. Това е още една сграда с фасадната система E99.