ТЕХНОПАНЕЛ / Участие в Международния панаир Пловдив 2019

viewers42

Технопанел“ представи своите продукти на Международния панаир Пловдив от 23 до 28 септември 2019 г. За да гарантира иновативни продукти, фирмата е ангажирана с тяхното непрекъснато усъвършенстване. Сандвич панелите на фирмата имат отлични физико-механични свойства и широко приложение.