Център за високи постижения в професионалното образование и обучение изграждат в Ямбол

71

В центъра в професионална техническа гимназия „Иван Райнов“ ще бъдат изградени 14 специализирани кабинета, а в обучението ще се акцентира върху дигиталните трансформации – роботика, зелена енергия, електромобили


Център за високи постижения в професионалното образование и обучение се изгражда в професионална техническа гимназия „Иван Райнов“ в Ямбол. Строителните дейности вече са започнали и се очаква да приключат до месец, след което ще бъде доставено и оборудването.

Проектът е на стойност 2,8 милиона лева и се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз по Механизма за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от държавния бюджет. Дейностите са подкрепени от Министерството на образованието и науката и Изпълнителна агенция "Програма за образование".

От новата учебна година в ПТГ „Иван Райнов“ се разкриват нови специалности – за програмиране на роботи и за възобновяеми енергийни източници. Наред с това се предлага и обучение по специалността автотранспортна техника, което включва също хибридните автомобили и електромобилите.

ПТГ „Иван Райнов“ е избрана за център за високи постижения в професионалното образование и обучение на база на детайлно проучване на професионалните гимназии за възможностите им да отговарят на пазара на труда. За област Ямбол ПТГ „Иван Райнов“ е единствен център за високи постижения.

Ямболска област е един от най-големите производители на зелена енергия чрез изградените фотоволтаични паркове. Чрез новата специалност, която се разкрива в гимназията, ще се подсигурят специалисти и за тези фотоволтаични централи.

ОЩЕ НОВИНИ

Ускоряват подготовката на проекта за изграждане на Околовръстния път на Пловдив

Ускоряват подготовката на проекта за изграждане на Околовръстния път на Пловдив

През последните седмици са намерени решения на редица нерешени в последните години въпроси

До 28 март се удължава срокът за кандидатстване по процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищен сграден фонд – Етап II"

До 28 март се удължава срокът за кандидатстване по процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищен сграден фонд – Етап II"

Така се дава възможност сдружения на собственици, които по различни причини, включително административни, не са успели да кандидатстват за финансиране до момента, да го направят

Община Варна ще поиска от Министерството на външните работи сградата на бившето руско консулство

Община Варна ще поиска от Министерството на външните работи сградата на бившето руско консулство

Вчера общинските съветници одобриха искането за прехвърляне на собствеността с намерение сградата да бъде превърната в детска градина или да се ползва от администрацията

В София отвори най-голямата зала за спортно катерене на Балканите

В София отвори най-голямата зала за спортно катерене на Балканите

Зала "Балкан" е с катерачна площ от над 3 000 кв. м, предлага над 300 различни маршрута, а в нея могат да се катерят хора от 3 до 90-годишна възраст  

Реализираният обем на инвестиционните сделки в България миналата година е почти 221 милиона евро

Реализираният обем на инвестиционните сделки в България миналата година е почти 221 милиона евро

Това показва проучване на Colliers на пазара на инвестиционни имоти у нас през второто полугодие