Colliers: Стремително e развитието на търговските паркове през първото полугодие

161

Те се развиват прогресивно от няколко години, което води до достигане на 100% запълняемост на проектите в столицата


Стремително e развитието на търговските паркове в страната през първото полугодие на 2022 г., според доклада на Colliers. Това е причината за някои от тях да се планира разширяване на площите.

През разглеждания период общият обем площи в търговски паркове в столицата се задържа на 66,300 кв.м, което включва 3 парка. Един обект е на етап „в строеж“ и няколко - на етап „в проект“.  

По отношение на модерните търговски центрове в София предлагането се запазва на 390,660 кв.м. Нивата на свободните площи регистрират незначителен ръст от 1% през първото тримесечие, който се запазва до края на полугодието и така те достигат почти 6%. Стабилните позиции на търговските центрове, респективно ограничените свободни площи, водят до по-ниски темпове на усвояване. За първото полугодие са регистрирани 4,600 кв.м - 50% спад спрямо второто полугодие на 2021 г. Това е и най-ниската стойност на усвоени наемни площи на полугодие за последните 5 години.

Свободните площи на бул. „Витоша“ нарастват от 10% на 12%, което се дължи в голяма степен на затварянето на обекти от сектора на заведенията.

През първите шест месеца установените биг бокс оператори от хранителните вериги се фокусират в реновация на магазините си и в по-ниска степен в откриване на нови локации. Силната експанзия на дискаунтъри продължава.

При наемните нива на първокласни локации в търговските центрове, на бул. „Витоша“ и в търговски паркове не се наблюдава промяна. Те са съответно 34 евро/кв.м./месец, 50 евро/кв.м/месец и 10 евро/кв.м/месец. Тези стойности се очаква да се запазят в следващите месеци.

Устойчивото развитие на пазара на модерни търговски площи ще поддържа инвеститорски интерес и през втората половина на годината с основен фокус търговски паркове. Дискаунтърите ще продължат своята експанзия в търговски паркове и в търговски центрове. Очаква се нови оператори от този сегмент да влязат на българския пазар. В краткосрочен план ще се наблюдават промени в потреблението и поведението на купувачите в контекста на нарастващата инфлация / намаляваща покупателна способност, които ще имат отражение върху сектора и операторите.

Вижте повече информация тук.

ОЩЕ НОВИНИ

Министерството на културата одобри проект за изграждане на нови павилиони пред Дряновския манастир

Министерството на културата одобри проект за изграждане на нови павилиони пред Дряновския манастир

Проектът е разработен в съответствие със становище на Националния институт за недвижимо културно наследство

В София откриха производствена база и офис за споделени услуги на световен лидер в производството на протези

В София откриха производствена база и офис за споделени услуги на световен лидер в производството на протези

Това е втората локация на германския производител на високотехнологични медицински изделия Ottobock в България след открития през 2021 г. завод в Благоевград (по проект на IPA)

Стартира реализацията на проект за хибридна ВЕИ централа край Ямбол

Стартира реализацията на проект за хибридна ВЕИ централа край Ямбол

Фотоволтаичния парк „Тенево Солар“ е първи етап от комплекс „Тенево“, който ще включва вятърни турбини и батерии за съхранение на енергия