Дружество получи сертификат за изграждане на складова база в Индустриален парк София-Божурище

416

Инвестицията включва закупуване на терен, строителство на нова сграда и покупка на оборудване


Снимка: НКИЗ, Индустриален парк София-Божурище

На 17 февруари Българската агенция за инвестиции (БАИ) връчи сертификат клас Б за инвестиционен проект „Изграждане на складова база в Божурище“ на „София Дизайн Дистрикт“ ООД. Стойността на инвестицията е 1,5 млн. лв. и има за цел да предоставя услуги по складиране на конвенционални стоки и товари.

Логистичният процес в базата ще включва: снабдяване, контрол върху доставките, разтоварване и приемане на товарите, вътрешно-складово транспортиране и превозване на товарите, складиране и съхранение на стоките, контрол и поддръжка на наличностите, отписване на стоките при тяхното изпращане, информационно обслужване на склада и други допълнителни дейности.  

През 2017 г. „София Дизайн Дистрикт“ ООД получава първия си сертификат клас Б за инвестиционен проект, изграждане на складово помещение с цел разширяване на търговския капацитет в Индустриален парк София-Божурище. Инвестицията е на стойност 2,3 млн. лв.

ОЩЕ НОВИНИ

Започва ремонтът на над 34 км от път III-906 през Дюлинския проход

Започва ремонтът на над 34 км от път III-906 през Дюлинския проход

Програмата на АПИ предвижда рехабилитацията на 65 км от третокласния път

В софийското село Войнеговци ще изграждат детска градина на мястото на старата

В софийското село Войнеговци ще изграждат детска градина на мястото на старата

През 2022 година Столичният общински съвет беше одобрил проектиране, реконструкция и преустройство на една от сградите и премахване на другата

Училище "Максим Горки" в Стара Загора се разширява с нова пристройка

Училище "Максим Горки" в Стара Загора се разширява с нова пристройка

Ще бъдат предприети действия за разработка на идеен проект и за археологическо проучване на зоната, което трябва да бъде съгласувано с НИНКН