Готова е ремонтираната и модернизирана зала „Катя Попова” в Плевен

183

Залата вече предлага комфортни условия и перфектна акустика


Сградният фонд и материално-техническа база на зала „Катя Попова” са подобрени чрез извършване на основен ремонт, приложени  мерки за енергийна ефективност, осигурена достъпна среда чрез изграждане на асансьор и нова стълба за евакуация, осигурен достъпен маршрут до асансьора за хора в неравностойно положение. Извършен е ремонт на целия покрив на сградата, на съществуващите санитарни възли, а за хората в неравностойно положение са изградени нови. Направен е основен ремонт и на помещенията за артистите.     

    

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и с комбинирана подкрепа с финансов инструмент от „Регионален фонд за градско развитие“ АД. Общата му стойност е 2 695 892 лв., от които 2 262 535 лв. безвъзмездна финансова помощ, 427 092 лв. с финансов инструмент и 6 264 лв. - собствено финансиране.

Снимки: Община Плевен

ОЩЕ НОВИНИ

Готова е новата детска градина в кв. "Малинова долина" в София

Готова е новата детска градина в кв. "Малинова долина" в София

Тя разполага със занимални, спални помещения, 4 зали за спорт и изкуство, площадки за всяка група, спортна площадка на открито и плувен басейн

Благоустрояват парк "Калето" и едноименната средновековна крепост в Свищов

Благоустрояват парк "Калето" и едноименната средновековна крепост в Свищов

Цели 6 години продължиха дейностите по проучване, експониране и социализиране на крепостта, както и на парковата зона около нея

Недвижимата културна ценност Банкерска сграда в София е предвидена за хотел от веригата на Робърт де Ниро

Недвижимата културна ценност Банкерска сграда в София е предвидена за хотел от веригата на Робърт де Ниро

Марката за луксозни хотели, ресторанти и резиденции Nobu подготвя още един хотел в България - на брега на Черно море във Варна