"Индустриален парк Сливен" е най-значимият и голям инфраструктурен проект на Общината

265

Провежда се кампания за популяризиране на парка, скоро ще бъде достъпен и официален сайт


„Индустриален парк Сливен“ е най-важният и най-голям изготвян досега инфраструктурен проект на Община Сливен. Той е заложен за изпълнение както в Плана за интегрирано развитие на община Сливен, така и в Концепцията за интегрирани териториални инвестиции за периода 2021-2027 г.

Паркът има уникална транспортна свързаност

Тя включва връзка с главния път II-53 от републиканската мрежа Сливен - Ямбол, пряк достъп до автомагистрала „Тракия“ (разстоянието е само 17 км), възможност за изграждане на жп терминал в парка, съгласуван с Национална компания „Железопътна инфраструктура“, и запазено летище. То е с писта, дълга 2,5 км и дава възможност за приземяване на големи транспортни самолети. Запазването на терена с летището и възможността за пряк достъп до жп и сухопътен транспорт нарежда парка сред единиците обособени територии за индустриални зони, които имат подобни възможности на едно място в страната.

Ще бъде изградена вътрешна инфраструктура

Площта на сливенския парк е разделена на зони. Това позволява да се кандидатства отделно по различни програми, чрез коитио да се осигури финансиране за изграждането на довеждаща и вътрешна инфраструктура. Паркът е разделен на 17 квартала, разположени в 4 зони: зона „Север“ с площ от 452 дка; зона „Югоизток“ с площ 533 дка; зона „Югозапад“ с площ от 38 дка; зона „Летище и мотописта“ с обща площ от 1 660 дка. За изграждането на инфраструктурата на терена от 452 дка /северно от летището/ ще бъде подаден проект за финансиране по Програмата за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции („AttractInvestBG“) от Плана за възстановяване и устойчивост. А южният терен от 533 дка е заложен в Концепцията за интегрирани териториални инвестиции на общината, която ще се финансира по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. Зона „Югозапад“ с площ от 38 дка е подходяща за технологичен парк.

Регистриран е от тип „А“

За управление на парка бе учредено търговско дружество „Индустриален парк Сливен“ ЕООД, изготвена е концепция с цялата необходима документация за изпълнение на изискванията на Закона за индустриалните паркове (ЗИП) и процедурата по вписване в Регистъра на индустриалните паркове в България. „Индустриален парк Сливен“ е вписан в Регистъра на парковете под номер 30. Той е от тип „А“ – общ, в който няма специализация на производствени дейности. С това Сливен става част от инвестиционната политика на национално ниво с възможности за привличане на инвеститори и разпознаваема дестинация за развитие на бизнес, както на местни, така и на мултинационални компании и техни контрагенти. Обследван и изготвен е също и икономическият профил на широкия регион Сливен - Ямбол, като са предприети действия по стратегическо и устройствено планиране, както и са създадени партньорства на община Сливен с общините Ямбол, Тунджа, Стралджа, Нова Загора, Котел и Твърдица.

ОЩЕ НОВИНИ

Приключи изграждането на директната жп връзка между Пристанище Бургас и гара "Владимир Павлов"

Приключи изграждането на директната жп връзка между Пристанище Бургас и гара "Владимир Павлов"

Преминаването на товарни композиции от пристанището към вътрешните жп връзки на страната вече е значително улеснено

Изграждат първото междублоково пространство в Стара Загора за преодоляване на ефекта "Градски топлинен остров"

Изграждат първото междублоково пространство в Стара Загора за преодоляване на ефекта "Градски топлинен остров"

То се намира в кв. „Железник“ между ул. „Загорка“ 31 и 33 и ул. „Старозагорско въстание“ 26 и 28

Започна изграждането на втори търговски комплекс HOLIDAY PARK в София

Започна изграждането на втори търговски комплекс HOLIDAY PARK в София

На разположение на клиентите ще има два хипермаркета и над 20 магазина и заведения

Реконструкцията на Дондуковата градина в Пловдив върви по план

Реконструкцията на Дондуковата градина в Пловдив върви по план

Три фонтана, водна каскада, лапидариум, две детски площадки, осветление, пейки и нова растителност ще има в най-стария парк в града