Искат да изграждат нова сграда за дом за стари хора в Айтос

212

Предвиден е празен терен близо до Медцински център І, известен като мястото, на което гостуващите циркове опъват шатри


На 24 февруари кметът Васил Едрев поиска от Общинския съвет решение за кандидатстване на Община Айтос с проектно предложение „Изграждане на сграда за резидентна грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст без увреждания (Дом за стари хора). Съветът даде картбланш на Общинската администрация да кандидатства по Процедурата за директно предоставяне на средства „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане, с оглед реформиране на съществуващи домове за стари хора” по Националния план за възстановяване и устойчивост. Процедурата е чрез директно предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост, компонент „Социално включване“. Крайният срок, в който може да се подаде проектното предложение, е 17 март. Предвид срока за кандидатстване Общинският съвет допусна предварително изпълнение на решението си.

Според експертите не е икономически целесъобразно сградата на Дома в Айтос да се реформира и в тази връзка е изготвен подробен устройствен план с обособяване на два нови урегулирани поземлени имота. Първият запазва предназначението си "за поликлиника" и съществуващото застрояване в него. Вторият е с предназначение „за обществено обслужване“ - на него се предвижда да бъде изградена новата сграда на Дома за стари хора. 

ОЩЕ НОВИНИ

Започва ремонтът на над 34 км от път III-906 през Дюлинския проход

Започва ремонтът на над 34 км от път III-906 през Дюлинския проход

Програмата на АПИ предвижда рехабилитацията на 65 км от третокласния път

В софийското село Войнеговци ще изграждат детска градина на мястото на старата

В софийското село Войнеговци ще изграждат детска градина на мястото на старата

През 2022 година Столичният общински съвет беше одобрил проектиране, реконструкция и преустройство на една от сградите и премахване на другата

Училище "Максим Горки" в Стара Загора се разширява с нова пристройка

Училище "Максим Горки" в Стара Загора се разширява с нова пристройка

Ще бъдат предприети действия за разработка на идеен проект и за археологическо проучване на зоната, което трябва да бъде съгласувано с НИНКН