Комисията по околна среда одобри промени в Наредбата за изграждане на техническата инфраструктура и зелената система на територията на Столична община

318

Основни акценти са по-добра съгласуваност и по-ефективен контрол


Снимка: СО

Комисията по околна среда в Столичният общински съвет одобри доклад относно промени и допълнение на Наредбата за изграждане на елементите на техническата инфраструктура, зелената система и гаранциите при строителството им на територията на Столична община. Причината е, че са установени проблеми в нейното приложение, които налагат нейното изменение в следните насоки:

1. Съгласуваност при полагането и изграждането на отделните подземни улични мрежи и съоръжения, чрез които се предоставят обществени услуги. За постигането на този резултат следва да допринесе нов раздел от Наредбата. Той предвижда създаването на помощен орган с консултативни функции - постоянно действаща експертна комисия, която подпомага кмета на общината при упражняване на правомощията му във връзка с координирането на подземното и надземно улично строителство. Изменените и допълнени разпоредби уреждат изработването и приемането от Столичния общински съвет на ежегодна общинска строителна програма, въз основа на която се изграждат, ремонтират, реконструират и рехабилитират елементи на техническата инфраструктура в тротоари, улици, площади и елементи на зелената система, включването на нови обекти в програмата, както и допустимите хипотези на изграждане и ремонт на обекти, невключени в програмата.

2. Осъществяването на ефективен контрол по изпълнение на договорите за поръчка и договорите за гаранции. За постигането му са предложени промени в чл. 6.

3. Постигане на качествено възстановяване на настилките след извършени изкопни работи от страна на експлоатационните дружества при изграждането на нови и при плановите и аварийни ремонти на съществуващи елементи ог мрежите на техническата инфраструктура. Прецизират се правилата относно гаранциите и гаранционните срокове, уредени са случаите, в които се сключва договор за гаранционно обслужване, както и тези, в които такъв не се изисква.

4. Коректно съставяне на протоколите по време на строителството и въвеждането в експлоатация на обекти на техническата инфраструктура. Този резултат се очаква да бъде постигнат с предвиждането на възможност за осъществяване на инвеститорски контрол от страна на Общината.

5. Създаване на условия за георефериране на данните за сключените договори по Наредбата. Изменението в чл. 17 поставя само началото на посочения процес, въз основа на който да бъде създадена работеща географска информационна система, поддържаща данни за разрешенията за строеж, актовете и протоколите за изпълнение на договора за поръчка до въвеждането в експлоатация на съответния обект.

6. Намаляване на административната тежест. Този резултат ще бъде постигнат като цяло с предлаганите изменения и допълнения на Наредбата, чрез прецизиране на реда и условията за сключване на договори по Наредбата.

Очакваните резултати от приемането на предложения проект са и непротиворечива правна уредба на местно ниво с националната нормативна регулация в областта на обществените отношения, свързани с изграждане на елементите на техническата инфраструктура и зелената система на територията на Столична община.

ОЩЕ НОВИНИ

Община Бургас даде старт на 45 проекта за 130 милиона лева

Община Бургас даде старт на 45 проекта за 130 милиона лева

Те са одобрени да получат финансиране от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България

Офис пазарът в София регистрира лек спад на свободните площи през второто тримесечие на годината

Офис пазарът в София регистрира лек спад на свободните площи през второто тримесечие на годината

Той достига до 15.3% (50 базисни пункта) въпреки ръста на предлагането с нови проекти за отдаване под наем

Китайска компания има интерес към Индустриалния парк в Божурище

Китайска компания има интерес към Индустриалния парк в Божурище

Това стана ясно миналата седмица след среща на собственика на Pan-China Fastening Systems и ръководството на Национална компания индустриални зони

Започна реконструкцията на ул. “Опълченска“

Започна реконструкцията на ул. “Опълченска“

Срокът за изпълнение на обекта е около 8 месеца

До края на годината започва строителството на още 4 участъка от АМ „Хемус“

До края на годината започва строителството на още 4 участъка от АМ „Хемус“

Завършва изграждането на отсечката от Боаза до пътя за Луковит