Община Асеновград: При ремонта на читалище "Родолюбие" няма да се извършват промени по визията на сградата

98

От администрацията съобщават, че публикуваните изображения са „стилизирани“


На 28 юли Община Асеновград представи проекта „Културна инфраструктура - обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на читалище „Родолюбие“. Тя е строена през 60-те години и е въведена в експлоатация през 1964г. с функция културен дом. От години обаче е в лошо състояние: ниска енергийна ефективност (нетоплоизолирани стени, компрометирана стара дървена и метална дограма, нетоплоизолиран покрив, неефективна отоплителна система, липса на енергийно ефективно осветление), санитарни помещения, гримьорни и зали в лошо състояние, остаряло и амортизирано сградно и сценично оборудване и обзавеждане.  

Именно за решаването на тези проблеми Община Асеновград кандидатства за финансиране пред Оперативна програма „Региони в растеж”. В средата на 2021г. проектното предложение беше одобрено, подписан е договор и започна реализацията на проекта. Общата му стойност е 3 222 579 лв., като финансирането е комбинирано - от ОП „Региони в растеж” и финансов инструмент от  Фонд за устойчиви градове. Допълнително е заложено и финансиране в размер на 578 000 лв., поради прогресираща инфлация и значително повишение на цените на строителните материали, оборудването и услугите в последната година и половина.       

Предвижда се да бъдат изпълнени: подмяна на съществуваща амортизирана дограма и доставка и монтаж на нова енергийноефективна, полагане на топлоизолация, подмяна на част от съществуващите покривни покрития, подмяна на ВиК инсталация (вътрешно сградна), ремонт на санитарни възли и изграждане на нови, подмяна на електрическата инсталация и въвеждане на енергоспестяващо осветление, структурно окабеляване, сигнално-охранителна инсталация, подмяна на пожароизвестителна инсталация, подмяна на мълниезащитната и заземителната инсталация, подмяна/модернизация на климатичната инсталация, подмяна на отоплителна и вентилационна система, ремонт на зрителната зала, подмяна на настилки, осигуряване на достъп на хора в неравностойно положение и др. Ще бъдат доставени и монтирани специализирани машини, съоръжения и оборудване.  

До този момент има сключени договори с изпълнители по дейностите информация и публичност и авторски надзор. Финализирани са процедурите и предстоят подписване на договори за строително-монтажни работи, независим одит и строителен надзор. В ход е и обществената поръчка за избор на изпълнители за доставка и монтаж на специализирани машини, съоръжения и оборудване.  

Началото на строителните дейности се очаква да е в средата на месеца, като преди това ще има среща между ръководството на общината, фирмата-изпълнител и представители на читалището за уточняване на детайли около работата. Срокът за реализация на всички дейности по проекта е ноември 2023г.

*Във връзка с твърдения в социалните медии, че проектът ще промени визията на сградата, Община Асеновград коментира: „Изложените в медиите 3D изображения на сградата след ремонтните дейности предизвикаха противоречиви реакции. Община Асеновград информира, че изображенията са стилизирани и няма да се извършват промени по стила на сградата. Предвидените мерки за енергийна ефективност, отнасящи се до полагане на изолацията по външните стени, са предвидени да бъдат изпълнени от вътрешната им страна. Никъде в проекта не е предвидено закриване, корекция или друго, свързано с колонадите на входа на читалището. Дори, за да се запази стилът им, страничният вход на сградата, който всички познаваме като "вход за бивша дискотека", ще бъде оформен в същия стил (дорийски) както централния вход. Предвидени строително-ремонтните дейности по колонадите са следните: за оформяне на входа към бъдеща зала за експозиции: „База за колона (дорийски стил)“ и  „Капител за колона (дорийски стил)“.

ОЩЕ НОВИНИ

ВИВА МАРЕ БИЙЧ ХОТЕЛ в Созопол – изпълнен с висок клас алуминиеви системи SCHÜCO

ВИВА МАРЕ БИЙЧ ХОТЕЛ в Созопол – изпълнен с висок клас алуминиеви системи SCHÜCO

Използваните естествени, висококачествени и високотехнологични материали благоприятстват постигането на оптимално темпериране на сградата през всички сезони, оптимизирането на енергийните разходи, както и намаляването отпечатъка й върху околната среда

Завърши изграждането на нова детска градина в район „Витоша“

Завърши изграждането на нова детска градина в район „Витоша“

Сградата на филиала е една от 25-те, които се изграждат в момента в София

Colliers отчита ръст в предлагането на жилища през първото полугодие на 2022 г.

Colliers отчита ръст в предлагането на жилища през първото полугодие на 2022 г.

Средните продажни цени остават стабилни през първите шест месеца на 2022 г

Над 10 км от път III-8652 в района на Неделино ще се ремонтират до края на септември

Над 10 км от път III-8652 в района на Неделино ще се ремонтират до края на септември

Третокласният път е важна транспортна артерия в област Смолян и свързва Неделино и Златоград с общините Баните и Ардино