Община Бургас завежда дела срещу нехайни собственици на паметници на културата

94

По разпореждане на кмета Димитър Николов стартира серия от процедури за спасяване на старите къщи в централна градска част


Въпреки че са частна собственост и са под контрола на Националния институт за недвижимо културно наследство, някои от сградите са в критично състояние заради бездействие на собствениците им. Тези в най-лошо състояние ще бъдат ремонтирани от Община Бургас, а срещу нехайните собственици ще бъдат заведени дела за възстановяване на разходите.

Най-спешни действия ще се предприемат срещу собствениците на 7 сгради-паметници на културата, които са в критично състояние, но и с историческа стойност. Въпреки предписанията, собствениците не са предприели никакви действия да ги обезопасят и ремонтират. Комисия от Община Бургас е направила предписания на тези сгради, изпратени са писма до собствениците със срокове да предприемат действия и при неизпълнение ще се пристъпи към процедура за ремонтиране и завеждане на насрещни искове.

223 са бургаските сгради единични недвижими културни ценности – в центъра и кв. „Възраждане“. Според Закона за културното наследство (ЗКН) собствениците им трябва да поискат становище от Националния институт за недвижимо културно наследство, ако искат да ги ремонтират, надстроят или пристроят. Липсата на специален режим за голяма част от ценните сгради прави процеса по съгласуване дълъг и труден. Затова Община Бургас ще продължи да съдейства на всички собственици по отношение на проектиране и съгласуване на процедурите с НИНКН, за да не се стига да положение, в което сградата продължава да се руши, докато изчезне напълно.

„Благодаря на активните и съвестни собственици на стари сгради в Бургас, които ги реставрират със собствени сили и средства. Благодарен съм и на тези, които търсят нашата подкрепа, за да се стартира процес по подготовка на документи и впоследствие обновителни дейности. Не е върнат никой с искане за такъв тип съдействие. Но на третата категория собственици – тези, които не правят абсолютно нищо и чакат сградите да се саморазрушат – искам да кажа, че търпението ни няма да е безкрайно и ще се наложи да стартираме ремонти с общински средства, които после ще търсим по съдебен път“, каза кметът Димитър Николов.

Снимки: Община Бургас

От общо 223 сгради културни ценности в града, 140 са в добро техническо състояние. Те са реставрирани и имат добър общ вид. Извършени са проверки и огледи на място, каквито Община Бургас осъществява регулярно, и са констатирани 7 сгради в опасно състояние, с компрометирани фасади и конструкции; 40 сгради в лошо състояние на фасадата, като обрушени мазилки и повредени покривни конструкции; 36 сгради в задоволително състояние, които имат само частични наранявания по фасадите.

От години Община Бургас работи за опазване и реставриране на архитектурното си наследство чрез специално създадената общинска програма „Нов Живот за Старите Фасади“. С нея се осигурява подкрепа на собствениците на сгради културни ценности чрез изготвяне на проекти за реставрационни мерки и съгласуването им с Националния институт за недвижимо културно наследство и Министерството на културата. По този начин Общината съдейства за преодоляване на една от най-големите пречки пред собствениците. По програмата през последните 3 години са изготвени проекти за 8 сгради, които след това са съгласувани с Института и МК. Със собствени средства Община Бургас е ремонтирала една от тези сгради, след което по съдебен ред е изискала и възстановила от собствениците вложените средства за ремонта. Други 3 сгради са ремонтирани от самите собственици с техни средства.

С европейски средства Община Бургас ремонтира, реставрира и въведе мерки за енергийна ефективност в общо 7 сгради, 3 от които единични културни ценности, а останалите 4 са част от групови културни ценности.

ОЩЕ НОВИНИ

ВИВА МАРЕ БИЙЧ ХОТЕЛ в Созопол – изпълнен с висок клас алуминиеви системи SCHÜCO

ВИВА МАРЕ БИЙЧ ХОТЕЛ в Созопол – изпълнен с висок клас алуминиеви системи SCHÜCO

Използваните естествени, висококачествени и високотехнологични материали благоприятстват постигането на оптимално темпериране на сградата през всички сезони, оптимизирането на енергийните разходи, както и намаляването отпечатъка й върху околната среда

Завърши изграждането на нова детска градина в район „Витоша“

Завърши изграждането на нова детска градина в район „Витоша“

Сградата на филиала е една от 25-те, които се изграждат в момента в София

Colliers отчита ръст в предлагането на жилища през първото полугодие на 2022 г.

Colliers отчита ръст в предлагането на жилища през първото полугодие на 2022 г.

Средните продажни цени остават стабилни през първите шест месеца на 2022 г

Над 10 км от път III-8652 в района на Неделино ще се ремонтират до края на септември

Над 10 км от път III-8652 в района на Неделино ще се ремонтират до края на септември

Третокласният път е важна транспортна артерия в област Смолян и свързва Неделино и Златоград с общините Баните и Ардино