Община Русе обяви обществена поръчка за втория етап от строителството на скейт парка

303

Срокът за подаване на оферти за участие е до 21 април


Община Русе обяви обществена поръчка за строителство на втория етап на скейт парка в Парка на младежта. Визията на площадката беше показана през юни миналата година и изграждането й започна в началото на септември. Проектант е Георги Георгиев.

Снимка: Община Русе

Площта, определена за скейт, е 960 квадратни метра и се разработва в два етапа в парцел с приблизителни размери 5 000 квадрата, със сравнително равнинен релеф и наситен с едроразмерна и малоразмерна растителност. На изток парцелът граничи с алея “Перистери”, на юг - с емблематичната за Русе ваза, на запад - с алпинеума и каменната статуя на “Мечката”.

Проектантите са се съобразявали с разположението на пешеходните зони, границите на парцела, тектониката на терена, слънцестоенето и съществуващата растителност. Скейт парк зоната е разположена по протежението на пешеходната алея ”Перистери”, развита в централната част на парка. Подходът е основно пешеходен, като се осъществява по алеята. Възможен е автомобилен достъп както с леки, така и с тежкотоварни превозни средства, съобразен със сезонния режим на автомобилен достъп, предвид предимно пешеходния характер на зоната. 

В Етап 1 са включени: изработката на стационарните пейки и кошове за отпадъци от габиони, част от кошовете за отпадъци от домашни любимци и част от оградата, както и част от подготвителните работи и част от затревяването. Предвижда се санитарен възел, интегриран в зелената площ до скейт парка с подход от второстепенна алея, декорирана с обшивка от дървена конструкция. Осигурява се добра визуална връзка по протежение на пешеходната алея, както и от нивото на алпинеума. Предвидена е и пейка с ергономия, подходяща за хора в неравностойно положение. 

По част Паркоустройство за Етап 2 ще се озеленява с акцентни храстови композиции около асфалтовия пъмп трак и стрийт зоната, които да не блокират визуално съоръжението. Визията ще е лека, динамична и вписваща се в парковата среда. Съоръженията за скейт ще бъдат разположени в тревните площи, без да засягат съществуващата дървесна растителност. При площадката с пластиката „мечка“ се оформя зона за отдих, оборудвана с пейки и кошове за отпадъци. Допълнителни места за почивка ще има около различните съоръжения за скейт.

Достъпът до площадката ще е от съществуващите паркови алеи. Допълнителен подход се предвижда откъм зоната с пластиката „мечка“. В тази част се предвижда настилка от плочи естествен камък на тревна фуга, като плочите са идентични със съществуващите. Пейките и кошовете ще са изработени от габиони и дървен материал. Допълнително по периферията на обекта са предвидени кошове за отпадъци от домашни любимци. Към пейките и кошовете се предвижда допълнителна настилка от плочи, но с широка тревна фуга. Площадката се огражда с ограда и 4 врати.

Съществуващата растителност се запазва изцяло. Тъй като на територията на обекта има голямо количество съществуваща растителност, не се предвижда внасянето на нови дървета. Храстова растителност ще се използва за оформяне на по-стръмните откоси към съоръжението с цел допълнително укрепване и улеснение при поддържането. Около всички храсти се предвижда разстилането на мулч от борови кори, който ще поддържа влагата в почвата, ще предотврати появата на плевели, с което ще улесни поддържането, и не на последно място - ще придаде добър естетически вид на зоните с храсти. Тревните площи се предвижда да се изградят наново. Ще се използват тревни смески, подходящи за територията и устойчиви на засенчване. Новопроектираната растителност е от видове с изявени декоративни качества, съобразени с климатичните и почвени условия, невзискателни към средата, устойчиви на градската среда.

Осветлението ще е осигурено от 11 стълба с височина 8 метра, всеки от които с по 3 LED прожектора (200-420 W), постигащи осветеност от 300 lux на повърхнината за упражняване на екшън спортове. Предвижда се един от стълбовете да е оборудван със smart модул, който включва бутон за връзка с оператор на 112 за спешни случаи, Wi-fi hotspot, USB портове и зарядно за инвалидна количка. На всеки стълб ще са разположени ниски паркови осветителни тела. Ще има и видеонаблюдение, а достъпната среда ще е обезпечена с маршрут с тактилни знаци за внимание и водещи линии. Осигурени са зона за отдих и безопасен маршрут за незрящи, водещ до санитарния възел, разположен в задната част на скейт парк съоръжението.

Техническия проект е с изпълнител „Джерамис интернешънъл“ ЕООД. Фирмата е изградила скейт паркове в Добрич, Самоков, Бургас, Стара Загора и Поморие. Проектант е арх. Йордан Улянов, а съгласували проекта са: конструкция - инж. Павлин Златев, геодезия - инж. Деян Димитров, електро - инж. Ван Хачадурян, ВиК - инж. Виктор Петров, инженерна геология - инж. Благой Поповски, пожарна безопасност - инж. Георги Грозданов, паркоустройство - ланд. арх. Веселин Шахънов, консултант инженерен дизайн - инж. Георги Георгиев, консултант екшън спортове - Явор Стоянов.

За изпълнение на поръчката е разработен технически инвестиционен проект „Преработка по чл. 154 от ЗУТ (според който пpи пpoмянa нa инвecтициoннитe нaмepeния cлeд издaвaнe нa paзpeшeниeтo зa cтpoeж ce дoпycĸaт caмo нecъщecтвeни oтĸлoнeния oт oдoбpeния инвecтициoнeн пpoeĸт). Скейт паркът ще представлява скачена система от цилиндрични и сферични форми, композирани да образуват безкрайни линии на движение. Предоставя възможности за carving, трансфери, grind, slide, hand plants, foot plants, организиране на състезания от формати Street и Park. Размерите ще са с плавна градация от „за начинаещи“ до „напреднали“ и „професионалисти“. Специализираната настилка предполага добра скорост при каране и изпълнение на по-технични трикове и в същото време не позволява вибрации и вдигане на шум - както досегашните метални съоръжения до Дома на културата.

Конструкцията на пъмп трака (номер 15 на схемата) ще се състои от: асфалтова настилка с дебелина от 5 см, насип от трошена уплътнена скална маса (20 см), насип от уплътнена земна маса на пластове 20 см и здрава земна основа.

Ема Димитрова

ОЩЕ НОВИНИ

Община Сандански набира проектни предложения за финансиране на местни инициативи

Община Сандански набира проектни предложения за финансиране на местни инициативи

Те са насочени към изграждане на дребномащабна улична инфраструктура (пейки, беседки, огради и други) и облагородяване на междублокови пространства и зелени площи

Обновяват и модернизират най-голямото основно училище в община Исперих - "Васил Априлов"

Обновяват и модернизират най-голямото основно училище в община Исперих - "Васил Априлов"

Ще бъдат приложени мерки за енергийна ефективност в двете сгради на училището, ще бъде осигурена съвременна материална база, иновативна STEM среда и достъпна архитектурна среда

Приключи благоустройството на ж.к. "Петко Каравелов" във Видин

Приключи благоустройството на ж.к. "Петко Каравелов" във Видин

Кмет и архитекти обсъждат визията и на други квартали

Модернизират Обединено училище "Неофит Рилски" в най-голямото село в община Луковит - Дерманци

Модернизират Обединено училище "Неофит Рилски" в най-голямото село в община Луковит - Дерманци

Планира се изграждане на STEM център, комбинирана спортна площадка, подготвен е проект за физкултурен салон

В Русе откриха изложба, посветена на 70-годишнината от изграждането на Дунав мост

В Русе откриха изложба, посветена на 70-годишнината от изграждането на Дунав мост

Експозицията може да бъде разгледана до средата на юли в двора на Регионалния исторически музей