Община Сливен вече официално е на инвестиционната карта на Индустриалните паркове в България

104

Със заповед на министъра на икономиката и индустрията той бе вписан под №30 в регистъра


От 2019 г. Община Сливен води политика за подобряване на инвестиционния климат в региона и привличане на инвеститори, с цел подобряване на благосъстоянието на населението ѝ и подобряване на качеството му на живот. Този процес премина през няколко етапа – изработване и одобряване на Подробен устройствен план за територия частна общинска собственост, която се урегулира за производствена и складова дейност. Втората стъпка бе създаване на търговско дружество „Индустриален парк Сливен“ ЕООД, в което Община Сливен е едноличен собственик на капитала. След това бе изготвена цялата необходима документация за изпълнение на Закона за индустриалните паркове (ЗИП) и процедура по вписване.

Индустриалният парк е с площ от 2 684 дка и представлява един от най-мащабните проекти за индустриално развитие на територията на България. Обхваща група поземлени имоти от северната и южната страна на бившето летище „Бършен“, което дава възможност развитието на парка да се раздели на етапи. В същото време, съществуващите писта на летището и мотописта, ще бъдат запазени.

Индустриалният парк е разделен на 17 квартала, разположени в 4 зони: „Зона „Север“ - от 1 до 6–и квартал, с площ от 452 дка; „Зона Югоизток“, квартали от №9 до №13 и от №15 до №17, с площ 533 дка; „Зона Югозапад“, квартал 14, с площ от 38 дка; „Зона Летище и Мотописта“ , квартали 7 и 8, с обща площ от 1 660 дка.

Развитието на парка се предвижда да се извършва поетапно, стартирайки със „Зона Север“, за която ще се изгради вътрешна инфраструктура, достъпна до всеки парцел. Тя ще разполага с електрозахранване, водоснабдяване за питейни и производствени нужди и канализация, газоснабдяване, вътрешна пътна инфраструктура и изграждане на оптични електронни съобщителни мрежи. Едновременно с това ще се изгради и довеждащата инфраструктура за цялата територията.

ОЩЕ НОВИНИ

Общо 11 декара междублокови пространства в район "Младост" в София няма да бъдат застроени

Общо 11 декара междублокови пространства в район "Младост" в София няма да бъдат застроени

На последното си редовно заседание Столичният общински съвет прие решение, с което 18 частни имота в „Младост“ 1 и 2 стават общинска собственост и са предвидени за озеленяване и облагородяване

Стартира реализацията на проект за хибридна ВЕИ централа край Ямбол

Стартира реализацията на проект за хибридна ВЕИ централа край Ямбол

Фотоволтаичния парк „Тенево Солар“ е първи етап от комплекс „Тенево“, който ще включва вятърни турбини и батерии за съхранение на енергия

Обновяват зелена площ в павликенското село Стамболово и изграждат детска площадка

Обновяват зелена площ в павликенското село Стамболово и изграждат детска площадка

Около нея ще бъде изградена алейна мрежа, ще бъдат осигурени пейки за отдих и ще бъде поставена чешма

Министър Цеков: Започваме разширяване на 20 първокласни пътни участъка до габарит на скоростни пътища

Министър Цеков: Започваме разширяване на 20 първокласни пътни участъка до габарит на скоростни пътища

Сред трасетата, които ще бъдат разширени, са по направлението Русе – Разград – Шумен, Силистра – Шумен, Шумен – Ямбол, Ямбол – Лесово, Бургас – Малко Търново, Свищов – Русе, Враца – Оряхово и други

Ще облагородяват крайбрежната зона на Каварна

Ще облагородяват крайбрежната зона на Каварна

Проектът включва архитектурно оформление на пешеходната зона с подходящи настилки и благоустрояването й с кътове за отдих и елементи на парковия дизайн

Започна цялостно благоустройство на ж.к. "Петко Каравелов" във Видин

Започна цялостно благоустройство на ж.к. "Петко Каравелов" във Видин

Инфраструктурата на един от основните квартали в града близо до центъра, известен като „Звездите“, не е обновявана от 50 години