Община Сливен вече официално е на инвестиционната карта на Индустриалните паркове в България

119

Със заповед на министъра на икономиката и индустрията той бе вписан под №30 в регистъра


От 2019 г. Община Сливен води политика за подобряване на инвестиционния климат в региона и привличане на инвеститори, с цел подобряване на благосъстоянието на населението ѝ и подобряване на качеството му на живот. Този процес премина през няколко етапа – изработване и одобряване на Подробен устройствен план за територия частна общинска собственост, която се урегулира за производствена и складова дейност. Втората стъпка бе създаване на търговско дружество „Индустриален парк Сливен“ ЕООД, в което Община Сливен е едноличен собственик на капитала. След това бе изготвена цялата необходима документация за изпълнение на Закона за индустриалните паркове (ЗИП) и процедура по вписване.

Индустриалният парк е с площ от 2 684 дка и представлява един от най-мащабните проекти за индустриално развитие на територията на България. Обхваща група поземлени имоти от северната и южната страна на бившето летище „Бършен“, което дава възможност развитието на парка да се раздели на етапи. В същото време, съществуващите писта на летището и мотописта, ще бъдат запазени.

Индустриалният парк е разделен на 17 квартала, разположени в 4 зони: „Зона „Север“ - от 1 до 6–и квартал, с площ от 452 дка; „Зона Югоизток“, квартали от №9 до №13 и от №15 до №17, с площ 533 дка; „Зона Югозапад“, квартал 14, с площ от 38 дка; „Зона Летище и Мотописта“ , квартали 7 и 8, с обща площ от 1 660 дка.

Развитието на парка се предвижда да се извършва поетапно, стартирайки със „Зона Север“, за която ще се изгради вътрешна инфраструктура, достъпна до всеки парцел. Тя ще разполага с електрозахранване, водоснабдяване за питейни и производствени нужди и канализация, газоснабдяване, вътрешна пътна инфраструктура и изграждане на оптични електронни съобщителни мрежи. Едновременно с това ще се изгради и довеждащата инфраструктура за цялата територията.

ОЩЕ НОВИНИ

Община Сандански набира проектни предложения за финансиране на местни инициативи

Община Сандански набира проектни предложения за финансиране на местни инициативи

Те са насочени към изграждане на дребномащабна улична инфраструктура (пейки, беседки, огради и други) и облагородяване на междублокови пространства и зелени площи

Приключи благоустройството на ж.к. "Петко Каравелов" във Видин

Приключи благоустройството на ж.к. "Петко Каравелов" във Видин

Кмет и архитекти обсъждат визията и на други квартали

В Сливен приключи ремонтът на моста, свързващ Общински пазар и бул. "Стефан Караджа"

В Сливен приключи ремонтът на моста, свързващ Общински пазар и бул. "Стефан Караджа"

Изградена е зона с парапет за движение на хора с увреждания и детски колички, а в допълнение са поставени цветя

В Русе откриха изложба, посветена на 70-годишнината от изграждането на Дунав мост

В Русе откриха изложба, посветена на 70-годишнината от изграждането на Дунав мост

Експозицията може да бъде разгледана до средата на юли в двора на Регионалния исторически музей

Крайречната зона след Дома на хумора и сатирата в Габрово е на фокус в проект за зелени инвестиции

Крайречната зона след Дома на хумора и сатирата в Габрово е на фокус в проект за зелени инвестиции

Той се казва „Ново управление за нови пространства“ и обхваща 35 регионални и общински институции от 13 европейски държави