Община Видин ще реформира Дома за стари хора в село Кутово

71

Обновяването и модернизацията на обекта включва строително-ремонтни дейности, в т. ч. преустройство и пристрояване, осигуряване на достъпна среда и облагородяване на двора


Снимка: Община Видин

По време на строителството са предвидени изпълнението на следните мерки: топлоизолация на фасадни стени; топлоизолация на покрив; вентилация с рекуперация, въвеждане на система за сградна автоматизация и управление, в т.ч. мониторинг на потреблението на енергия; аеротермална термопомпа за отопление /изграждане на нова отоплителна система/; изграждане на съоръжения за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници, състоящо се от фотоволтаична система за производство на енергия за собствена консумация и подмяна на старите отоплителни тела с нови LED лампи.

Чрез изпълнение на енергоспестяващи мерки и въвеждането на системата за мониторинг ще се повиши енергийната ефективност на сградата, ще се намали консумацията на електроенергия и ще се намалят емисиите въглероден диоксид. След приключването на строително-монтажните работи от клас на потребление "D" сградата ще постигне клас на енергопотребление "А", като ще отговаря на изискването за сграда с близко до нулевото потребление. Периодът за изпълнение на проекта е 20 месеца.

Предложението за изпълнение на инвестицията се финансира по Плана за Национален план за възстановяване и устойчивост. Общата стойност на проекта е 2 459 392 лв.

ОЩЕ НОВИНИ

КАБ и НСОРБ обсъдиха възможностите за законодателна реформа в сектора

КАБ и НСОРБ обсъдиха възможностите за законодателна реформа в сектора

Столична община и РК София град на КАБ разработват тестова електронна среда за предаване на проекти

Изградено е локалното платно, осигуряващо един от достъпите до предвидения "Бизнес Център Филвик" на входа на Варна

Изградено е локалното платно, осигуряващо един от достъпите до предвидения "Бизнес Център Филвик" на входа на Варна

За архитектурата на сградата отговаря Fekta Architectiral Studio, които са заложили на изчистена визия

Започна изграждането на обходния път на Рудозем

Започна изграждането на обходния път на Рудозем

С изпълнението на проекта транзитният трафик ще бъде изведен извън града и ще се улесни пътуването към гранично контролно-пропускателен пункт Рудозем - Ксанти

Неразказани истории от Стара Загора в безплатен градски тур

Неразказани истории от Стара Загора в безплатен градски тур

Инициативата на Общината и Туристическия информационен център се осъществява с помощта на Регионалния исторически музей и Регионалната библиотека „Захарий Княжески“